Streiken i SAS kan bety permitteringer av flere bakkeansatte

Etter midnatt gikk pilotene i SAS ut i streik. Meklingen i lønnsoppgjøret førte ikke fram. Du finner mer informasjon om bakgrunnen for streiken på LOs hjemmesider.

Når det nå er streik i SAS, betyr det at ansatte som jobber i selskapene som leverer tjenestene til SAS kan bli permittert. Bedriften plikter å drøfte konsekvenser av streiken og bemanningsbehovet med de tillitsvalgte.

Har jeg rett til dagpenger fra NAV?
Blir du permittert som følge av streiken, har du rett på dagpenger. Det er viktig at du kontakter NAV fra første dag for å søke dagpenger. Du vil da ha krav på det fra den 4. dagen etter du har søkt. De 3 første dagene kalles ventedager og er ikke betalt, hverken av bedriften eller NAV.

Hva skjer med ventedagene?
Du som HK-medlem, får dekket dagpenger for de tre ventedagene. Du må da søke om det og vedlegge kopi av dagpengesøknaden fra NAV. Du finner søknadsskjema lengre ned på siden.

HK dekker 60 % av dagpengesatsen. Utbetalingen er ikke skatte- og oppgavepliktig.

Hva med ferien min som jeg har avtalt?
Har du avtalt og fått innvilget ferie før permitteringen, tar du ferie som vanlig. Du er da ikke permittert og mottar lønn dersom du har opparbeidet deg ferie med lønn. Deretter blir du permittert igjen dersom permitteringen ikke er trukket tilbake.

Jeg er sykemeldt, hva skjer da?
Du kan ikke permitteres når du er syk. Er du syk eller sykemeldt før permittering varsles, får du sykepenger som vanlig.

Kontaktinfo konserntillitsvalgte
HK-klubben WGH: Desirée Ojala, tlf 970 34 300, e-post [email protected]   
SASHK: Pål Gisle Andersen, tlf. 957 17 711, e-post [email protected] 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?