Ny lønnstabell til Landsoverenskomsten mellom HK og AAF

I samarbeid har partene Handel og Kontor (HK) og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF) utformet en ny tabell med jevnere avstand mellom trinnene, og hvor trinnveksten for de øverste trinnene er noe redusert til fordel for trinnene lenger ned i tabellen.

Ny lønnstabell til Landsoverenskomsten
Dagens lønnstabell i Landsoverenskomsten mellom HK og AAF har en prosentvis varierende avstand mellom trinnene. Avstanden varierer fra rundt 1 prosent mellom de laveste trinnene til over 3 prosent mellom de høyeste. I tariffoppgjøret 2018 ble tariffpartene enige om å sette ned et utvalg med sikte på å utforme en mer harmonisk lønnstabell. I samarbeid har partene utformet en ny tabell med jevnere avstand mellom trinnene, og hvor trinnveksten for de øverste trinnene er noe redusert til fordel for trinnene lenger ned i tabellen. Den nye tabellen er langt mer solidarisk enn den gamle – og har en innretning arbeiderbevegelsen kan være bekjent av.

Overføring fra gammel til ny tabell
Utfordringen har vært å finne en løsning på hvordan dagens ansatte skal overføres fra gammel til ny lønnstabell uten at det slår økonomisk tilfeldig og/eller urettferdig ut. Under forhandlingene 17. juni ble partene enige om en overføringsmodell hvor de ansatte flyttes ned til nærmeste trinn i ny tabell, og gis et tillegg tilsvarende differansen mellom dagens lønn og ny innplassering. Dette vil ikke gi økte lønnskostnader for foretakene, og vi unngår tilfeldige lønnshopp som følge av ny innplassering. Alle ansatte kommer relativt likt ut av overføringen.

Veileder
Den valgte overføringsmodellen kan gi enkelte praktiske og datatekniske utfordringer i foretakene, og vil nok genere noe merarbeid i allerede pressede lønningsavdelinger. Tariffpartene beklager selvfølgelig den ulempe dette eventuelt vil medføre lokalt. Den vedlagte veilederen er utarbeidet av partene i fellesskap, og med sikte på å gjøre arbeidet med overføringen lettere.

AAF og HK vil bistå
AAF vil selvfølgelig bistå foretakene i arbeidet med overføring, og vil invitere leverandørene av regnskaps- og lønningssystemer for i størst mulig grad å samkjøre nødvendige endringer i systemene. HK vil tilsvarende kunne svare på spørsmål tillitsvalgt har i forbindelse med den nye tabellen og/eller overføringen.

Vedlegg (se lengre ned på sida)
Protokollen fra 17. juni
Tabellutvalgets rapport
Tabell A 
Tabell B
Veileder for overføring fra gammel til ny lønnstabell

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?