Kurstilbud til ledere

HK inviterer til et kurs i relasjonell lederatferd spesielt til deg som leder eller mellomleder.

Kurset er en grunnleggende innføring i relasjonell ledelse. Gjennom kurset skal du forstå hva rollen som leder innebærer og viktigheten av en relasjonell atferd. Du skal få en større innsikt i hva de relasjonelle normene betyr,   

Tid: Torsdag  31. oktober kl. 11.00 til fredag 1. november kl. 15.00   
Sted: Quality Airport Hotel Gardermoen, Lokeveien 7, 2067 Jessheim
Påmelding: Innen mandag 30. september til [email protected]     

Kurset og eventuelt hotellopphold er gratis for deg som er medlem i HK. Begrenset antall plasser.

Noen ganger opplever vi at mennesker rundt oss påvirker vår egen atferd uten at vi klarer å forstå hvorfor. Andre ganger ser vi at andre reagerer positivt eller negativt på vår atferd uten at vi riktig forstår det heller.

På dette kurset vil vi bevisstgjøre deg på effekten av din egen og andres atferd slik at du kan utvikle egen relasjonell atferd, og slik at du bedre kan forstå hvilken på påvirkning du har på andre – og omvendt.

Vi vil gjennomgå konkrete ønskede atferdsmønstre for ledere og medarbeidere i arbeidslivet, og vi vil trekke paralleller til vårt private liv og de atferdsmønstrene som er ønsket og akseptert i vårt nærmiljø.

Kurset går over to dager og vil bestå av forelesninger, dialoger og refleksjon. Som deltaker må du være forberedt på å skulle reflektere over egen atferd i samtaler med andre deltakere. 

Vi vil fortløpende bekrefte din påmelding og vil da vedlegge praktisk informasjon.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?