Digitaliseringsskolen for varehandel

Vil du lære mer om digitaliseringens effekt på varehandel og hvordan du kan innovere i egen virksomhet, utvikle din egen digitale forretningsmodell, og bidra til fremtidens digitale varehandel er dette studiet for deg. 

Varehandelen er inne i en krevende omstillingstid. Netthandel og grensehandel utfordrer både lokale nisjebedrifter og store kjedeaktører. Det å forstå digitaliseringens betydning og digital transformasjon er avgjørende for å ta gode beslutninger for fremtidig drift.

Dagens digitale samfunn etterspør ny type kompetanse innen varehandel. Det er behov for å kombinere tradisjonelle salgs, service- og markedsføringsmetoder med bruk av digitale verktøy og plattformer. 
Digitaliseringsskolen er et videreutdanningstilbud til deg som er selvstendig næringsdrivende, leder eller ansatt i varehandelen

Dette er Digitaliseringsskolen

Sammen med samarbeidspartnere fra varehandelen, deriblant HK,  tilbyr USN Handelshøyskolen innsikt i hvordan digitale teknologier og applikasjoner kan utnyttes i varehandelen, hvordan digital brukeratferd har konsekvenser for norske forbrukere, hvordan digitalisering påvirker arbeidslivet og hvordan digitale forretningsmodeller endrer hva det vil si å drive butikk – fysisk eller på nett. 

Hvem kan søke?

Digitaliseringsskolen er et studietilbud spesielt tilpasset deg som er leder eller ansatt i varehandelen, og som jobber med netthandel eller i fysisk butikk. Det skal være mulig å kombinere studier med arbeid i butikk, særlig fordi det meste av undervisningen foregår nettbasert. 

Grunnlaget for å søke er at du har oppnådd generell studiekompetanse og minimum to års erfaring fra varehandel. Ved manglende studiekompentanse kan realkompetanse vurderes. HK har reservert 10 plasser for medlemmer på studiet.

Læringsutbytte

Emnet DIG101 – Digitalisering – teknologier, modeller og metoder tilbys høsten 2020 og emnet DIG102 – Digital transformasjon og fremtidens varehandel tilbys våren 2021. Hvert emnet utgjør 15 studiepoeng, og det forutsettes at eksamen er bestått i høstsemesteret for å kunne delta i våresemesteret.

Etter endt studium vil du blant annet:

•  Oppnå bred kunnskap om teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder for digitalisering og digital transformasjon med særlig relevans for varehandel

•  Kunne anvende faglig kunnskap på praktiske problemstillinger og treffe begrunnede valg med relevans for digital transformasjon i varehandel og for egen virksomhet

•  Kunne bidra inn i utviklingsprosjekter omkring digital transformasjon, selvstendig og som deltaker i en gruppe, tråd med etiske krav og retningslinjer

•  Kunne bidra til organisasjonsutvikling ved bruk av kunnskaper og ferdigheter om digital brukeratferd, digital markedsføring, virksomhetens digitale forretningsmodell, synlighet og markedsposisjon

Klikk her for å komme til USN sin nettside og søknadsweb.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?