Hvordan påvirker koronasituasjonen deg som lærling?

I den situasjonen vi står i nå er det mange bedrifter som må permittere sine ansatte. Av samme grunn klarer de heller ikke å følge opp lærlingene sine. HK har mottatt henvendelser fra mange bekymrede lærlinger under opplæring om hvilke regler som gjelder. Her har vi samlet en del informasjon.

Opplæring i lærebedrift
Som lærling har du både arbeidskontrakt og lærekontrakt. Lærebedriften din må følge myndighetenes anbefalinger og har ansvaret for at opplæring skjer i samsvar med lærekontrakten på en forsvarlig måte. De har også ansvar for at nødvendige smittevernhensyn blir tatt. Les mer om hva Arbeidstilsynet skriver om smittetiltak i arbeidslivet.

Likevel kan koronasituasjonen påvirke opplæringsmulighetene dine i lærebedriften eller føre til endringer dersom du skal avlegge fagprøve. Utdanningsdirektoratet vurderer fortløpende hvordan de kan bidra til å løse utfordringene.

Utsatt fagprøve
Dersom fagprøven din blir utsatt eller avlyst, har du som lærling rett til å gjennomføre den på et senere tidspunkt. Fylkeskommunene jobber med å finne gode løsninger, men du må nok forberede deg på at det kan ta tid før du får gjennomført fagprøven din. Ta kontakt med ditt opplæringskontor eller fylkeskommunen.

Permittering av lærlinger
Å bli permittert vil si at arbeidsgiver for en periode ikke har behov for arbeidskraften din, og midlertidig løser deg fra arbeidskontrakten. Som lærling kan du i utgangspunktet ikke permitteres, men det er unntak. Hovedregelen er at lærlingen skal forlate bedriften sammen med siste fagarbeider. Det betyr at det er tillatt å permittere lærlinger hvis det ikke er igjen fagarbeidere eller det ikke lenger foregår produksjon i bedriften. Dersom bedriften grunnet koronasituasjonen ikke kan gi deg opplæring som avtalt i lærekontrakten, kan arbeidsgiver permittere også deg. 

Du har rett til å fullføre læretiden din, men den må sannsynligvis forlenges dersom du blir langvarig permittert. Bedriften må da legge inn avbrudd i lærekontrakten og varsle fylkeskommune som da ser på mulighetene for å overføre deg til en annen lærebedrift. Fylkeskommunen kan vurdere alternative opplæringsmuligheter men det vil variere hva de kan tilby.

Inntekt når du er permittert
Som permittert lærling skal du sikres inntekt. Stortinget har bedt regjeringen innføre en ordning som sikrer lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet en inntektssikring på nivå med lærlingelønnen. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning. Se mer på NAVs nettsider.

Sjekkliste dersom det er varslet permitteringer i din bedrift:
• Bedriften må først og fremst være enig med de tillitsvalgte om det er grunnlag for permitteringer
• Bedriften må kontakte opplæringskontoret og i samråd med dem vurdere permittering av lærlinger
• Bedriften må varsle fylkeskommunen
• Bedriften må også varsle NAV
• Bedriften må gi deg et skriftlig varsel om permittering. Les mer om permittering
• Som permittert lærling vil du kunne få dagpenger på nivå med lærlingelønnen din. For å søke om dagpenger må du melde deg som arbeidssøker og permittert hos NAV.
• Bedriften kan ikke avslutte lærekontrakten din som følge av permittering, det må i så fall godkjennes av fylkeskommunen
• Du kan fortsette opplæringen i lærebedriften når du er tilbake fra permitteringen, eller fullføre opplæringen i en annen lærebedrift

Endringer i lærekontrakten
Dersom lærebedriften ikke lenger kan gi deg opplæring eller går konkurs/legger ned, kan lærekontrakten din heves. Det er kun fylkeskommunen som kan godkjenne at lærekontrakten din oppheves. Det vil si at hverken bedriften eller opplæringskontoret kan gjøre det alene.

Dersom lærekontrakten din heves, skal fylkeskommunen tilrettelegge for at du får fullført fagopplæringen i en annen lærebedrift, eller at du på en annen måte kan fullføre opplæringen. Alle lærlinger som har inngått lærekontrakter har rett til å fullføre fagopplæringen. Fylkeskommunen vil også kunne utvide/forlenge opplæringstiden din med inntil ett år dersom opplæringen din avbrytes av permittering, eller om du blir overført til ny lærebedrift.

Fylkeskommunene jobber nå for å finne gode løsninger som gjør at alle lærlinger får fullført fagopplæringen. På grunn av dagens situasjon trenger fylkeskommunene tid til å hjelpe alle lærlingene. I mellomtiden blir opplæringen din satt «på vent». Ta kontakt med ditt opplæringskontor dersom du har spørsmål om dette.

Dersom du har spørsmål ber vi deg ta kontakt med din tillitsvalgt eller ringe ditt regionkontor

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?