Varetelling på 1. mai?

HK får hvert år henvendelser om varetelling på 1. mai. Vi mener at varetelling ikke kan anses som et særlig behov for å utføre arbeid på søn- og helgedager.

Ifølge arbeidsmiljølovens § 10-10 er det ikke lov å jobbe på søndag, verken som fast eller midlertidig ansatt.

Ifølge lov om 1. og 17. mai § 1 likestilles 1. og 17. mai med søndager. HK anser et pålegg fra arbeidsgiver om varetelling på 1. mai å være brudd på begge lovenes bestemmelser.

For det første er søn- og helgearbeid i utgangspunktet ikke tillatt, med mindre arbeidets art gjør det nødvendig, eller hvis virksomheten kommer inn under unntaksbestemmelsene i Lov om helligdager og helligdagsfred. Varetelling kan ikke anses å være av en slik art at det må skje på 1. mai.

Virksomheten kan heller ikke pålegge overtid/mertid for å drive varetelling. Overtidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven gir strenge regler for når overtid kan utføres. Varetelling i seg selv vil ikke kunne anses som grunn god nok til å pålegge overtid.

I virksomheter som er bundet av tariffavtale kan arbeidsgiver og arbeidstakernes tillitsvalgte inngå skriftlig avtale om arbeid på søn- og helgedager, dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for det.

HK mener at varetelling ikke kan anses som et særlig behov for å utføre arbeid på søn- og helgedager!

Vi vet at virksomheter hevder at varetelling på søndag og helgedager skal være frivillig, men mange av våre medlemmer føler at det i praksis ikke er slik. De føler at de blir presset til å stille opp fordi det forventes av dem.

Har du spørsmål angående varetelling 1. mai, eller føler du deg presset til å jobbe denne dagen, ta kontakt med ditt regionkontor.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?