Tilbake til jobb

Arbeidsgiver er pliktig til å kalle tilbake permitterte ansatte hvis de har mulighet til å sysselsette dem igjen.

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter
Arbeidsgiver er pliktig til å kalle tilbake permitterte ansatte hvis de har mulighet til å sysselsette dem igjen. Når grunnlaget for permitteringen ikke lenger er der, skal permitteringen opphøre, og ansatte skal tilbake til jobb.
Dette kan skje fort, og i likhet med arbeidsgivers plikt, har også arbeidstaker plikt til å møte opp på kort varsel. Dette gjelder også selv om behovet for arbeidskraft kun er kortvarig.

Sist ut, først inn
Ved utvelgelse når ansatte permitteres, så skal ansiennitetsprinsippet være hovedregelen, slik at de som har vært kortest i din bedrift, permitteres først. Dette kan kun fravikes ved saklig grunn i henhold til Hovedavtalen.

Ved tilbakekalling av permitterte, følges også ansiennitetsprinsippet. De som har vært lengst ansatt i bedriften tilbakeføres først. 
Her er det en stor fordel hvis tillitsvalgte, sammen med ledelsen allerede har laget en plan som sikrer at både arbeidsgivers og arbeidstakers behov blir ivaretatt, og den økonomiske belastningen for bedriften og den enkelte blir hensyntatt.

Når alle er permittert på likt
Når alle eller noen er permittert på likt, så er det ingen rekkefølgeprinsipp ved tilbakeføring å følge. Da vil ansiennitetsprinsippet være det som er mest rettferdig å bruke, samtidig som sosiale- og økonomiske hensyn vektes, slik at de som har vært lengst ansatt i bedriften tilbakeføres først. Det er da viktig at tillitsvalgte og ledelsen har en god dialog og setter opp en felles plan, slik at tilbakeføringen blir mest mulig rettferdig, samtidig som behovene til arbeidsgiver også ivaretas.

Hvorfor er dette viktig?
Koronakrisen førte til en delvis nedstenging av samfunnet og flere hundretusen arbeidstakere ble permittert, så var vi på en måte i samme båt, og lettere å akseptere permitteringer grunnet bedriftens økonomi. Nå som tiden har gått, og bedrifter sakte begynner å tilbakeføre permitterte, så er vi brått ikke i samme båt lenger. Noen er allerede tilbake i jobb, mens andre fortsatt venter i usikkerhet og med redusert økonomi. Dette føles selvfølgelig urettferdig for den det gjelder, og spesielt hvis en arbeidsgiver tilbakefører ansatte kun etter egen beslutning og ønske.

Finnes det derimot en god plan for dette, satt sammen av partene på arbeidsplassen med gode, fornuftige og godt begrunnede argumenter, så vil dette oppleves mer rettferdig for den enkelte. Dette kan bidra til å hindre konflikter og negativt arbeidsmiljø på den enkelte arbeidsplass.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?