Enighet i Spekter-oppgjøret

Det sentrale lønnsoppgjøret for LO-medlemmer i Spekter-oppgjøret kom i havn etter to dager. Nå starter forhandlinger på virksomhetene.

Økonomi
Alle får et generelt tillegg på 975 kroner, det samme som resultatet i frontfaget. Resten av den økonomiske rammen fordeles i de lokale forhandlingene ute på virksomhetene, den såkalte B-delen.

– LO Stat og Spekter er enige om at partene i den enkelte virksomhet skal legge vekt på lavlønn, likelønn, likestilling samt hensynet til fagarbeidere og langtidsutdannede i de lokale forhandlingene, sier Lise Olsen, forhandlingsleder i LO Stat.

Med lavlønte menes de som tjener 90 % av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn eller lavere. Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn utgjør kr 496.200,- per år.

Bærekraft
LO Stat har i årets forhandlinger krevd større fokus på bærekraft og klima. I forhandlingene ble LO Stat enige med Spekter om at det er viktig og relevant å diskutere bærekraft og miljø i et overordnet perspektiv, i tråd med FNs bærekraftmål.

LO Stat og Spekter forplikter seg til å ta arbeidet og oppfølgingen inn i hovedavtalerevisjonen i 2021.

Teknologisk utvikling
LO Stat og Spekter har avtalt at det skal utarbeides en eksempelsamling på hvordan parter lokalt samarbeider om teknologisk utvikling, innføring og bruk av teknologiske systemer og eventuelle kontrolltiltak samt innføring av kunstig intelligens.

Om Spekterforhandlingene
Forhandlingene i Spekter-området går over flere etapper. I går ble det enighet i det sentrale lønnsoppgjøret (A-delen), og gjelder for samtlige virksomheter i Spekter. A-delsforhandlingene danner grunnlaget for tarifforhandlinger på hver enkelt overenskomst (B-del). I B-delen regulerer lønns- og arbeidsvilkår i den enkelte virksomhet.

Mer informasjon om resultatet finner du på www.lostat.no

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?