Forhandlingene mellom HK og Virke har startet

Det er satt av fire dager til forhandlingene. Blir vi ikke enige, vil vi møtes til mekling hos Riksmekleren.

 

I år er det et såkalt hovedoppgjør. Det betyr at det kan forhandles om alt som står i overenskomstene. Dette er også et forbundsvist oppgjør. HK forhandler da på vegne av alle medlemmer som er tilknyttet en tariffavtale mellom HK og Virke.

Her ser du om dette gjelder deg.

Det er ikke bare lønn det forhandles om, selv om lønna er viktig. Lønnsoppgjørene i Norge starter med konkurranseutsatt industri, som legger føringer for resten og kalles frontfaget. I år har de forhandlet frem 0,50 kroner i et generelt tillegg og en forsikring om lik praktisering ved forskuttering av sykepenger i bedriften. Denne løsningen vil gi ansatte i produksjonen forskuttering av sykepenger når andre grupper i bedriften har denne ordningen fra før.

Hva krever vi?
HKs krav ved årets oppgjør er økt kjøpekraft til alle. I tillegg til krav om lønn under sykdom, vil krav knyttet til kompetanseutvikling komme opp. Vi vil også stille miljøkrav, fordi det er nødvendig at partene tar ansvar for en bærekraftig utvikling av arbeidsplassene. 

Her kan du lese HKs tariffpolitiske uttalelse vedtatt i januar 2020.
Her kan du lese LOs tariffpolitiske uttalelse vedtatt i februar 2020.

Du kan følge lønnsoppgjøret her på våre hjemmesider og på HKs Facebookside.

Syns du det er mange vanskelige ord i forbindelse med tariffoppgjøret? Se tariffleksikonet til FriFagbevegelse.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?