Viktige gjennomslag for HK i lønnsoppgjøret med Virke

Les mer om lønnsoppgjøret og hvorfor vi anbefaler deg å stemme ja.

Dette lønnsoppgjøret gjelder for HKs medlemmer på arbeidsplasser hvor Landsoverenskomsten, Kontoroverenskomsten og Lederoverenskomsten gjelder som tariffavtale.

Her finner du ut om det gjelder deg.

Høyere tillegg for arbeid lørdag kveld og søndag
Lørdag: Etter kl. 13.00: kr 45,- per time. Tillegget er uendret. Etter kl. 15.00: kr 55,- per time. Tillegget er nytt. Etter kl. 18.00: kr 110,- per time. Tillegget er økt med 20 kroner timen.

Søndag: Hele døgnet: kr 110,- per time. Tillegget er økt med 14 kroner timen. Dette betyr at ansatte skal få ekstra betalt for søndager og det er viktig for mange medlemmer. De som kun jobber helger får nå også betalt dette tillegget siden 12-timersregelen er fjernet.

Vi beholdt garantilønnen
Arbeidsgiverne angrep garantilønnsordningen, men vi stoppet dem. Ordningen utløste i år et lønnstillegg på over 10.000 kroner for tre av fire i varehandelen.

Tilleggene for kvelds-, natt- og helgearbeid skal gjelde alle
12-timersregelen skal bort! Regelen har betydd at ansatte som jobber mindre enn 12 timer per uke, ikke har hatt rett til tillegg for kvelds-, natt- og helgearbeid. Nå får de det, og det betyr mer i lønn.

Gjennomslaget gjør det langt mer attraktivt å tilby deltidsansatte økt stillingsprosent. Nå blir det slutt på at bedriftene kan spare penger ved å ha ansatte på færre enn 12 timer i uka. Det er derfor en viktig seier i kampen for mer heltid. Det er en seier for likestillingen, fordi mange kvinner ønsker økt stillingsprosent

Det betyr også at det blir dyrere å holde åpent på helligdager, og vi ønsker å verne om søndagen som en annerledesdag.

Sterkere rett til sykelønn

HK hadde høye krav til full lønn under sykdom. Det vant vi ikke frem med.  Men vi har fått en styrket sykelønnsbestemmelse. Det er et viktig skritt på veien for å fortsatt kjempe for full lønn. Dette vant vi:
• Bedre rettigheter til de som ikke har forskuttering av sykepenger. Nå skal arbeidsgiver vurdere om de som ikke har forskuttering av sykepenger bør ha det. 
• Ingen skal miste de rettighetene de har hatt til forskuttering av sykepenger.
• Arbeidsgivere har ikke lov å betale ledere sykepenger, uten å gi de ansatte det samme.

Delta i uravstemningen!
Det vi vant frem med gjør at dette er et historisk godt resultat. Nå er det medlemmenes tur til å ta stilling ved å stemme ja eller nei til resultatet. Vi anbefaler deg å stemme JA, og dermed sikre at vi vi beholder dette resultatet. I så fall gjelder avtalen fra 1. oktober. Stemmer et flertall nei til resultatet, blir ikke dette stående. Det blir streik og utfallet er uvisst. Medlemmer som har stemmerett, har fått tilsendt informasjon om hvordan de stemmer på e-post og SMS. Fristen for å stemme er 1. oktober kl. 16.00.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?