Bilselgeravtalen er i boks

HK i Norge og Norges Bilbransjeforbund/NHO, ble i dag enige om årets lønnsoppgjør for medlemmer som jobber i bedrifter som følger Bilselgeravtalen. Resultatet et generelt tillegg til alle og økt matpengebeløp.

-Vi er fornøyde med resultatet. Det er helt i tråd med det som er gitt i frontfaget. Nå er det opp til partene å fremforhandle gode lokale tillegg, sier Espen Strandhus, forhandlingsleder for HK.

Matpengebeløpet øker
Medlemmene som følger denne avtalen kan se fram til at matpengebeløpet øker med 3,50 kroner, fra 86,50 til 90 kroner. Matpengebeløpet utbetales ved overtid som varer i minst to timer, med mindre bedriften skaffer mat.

Generelt tillegg
Medlemmene får også et generelt tillegg på femti øre i timen. Dette utgjør 81,25 kroner i måneden.
Alle garantilønnssatsene økes med 81,25 kroner per måned.

Forskuttering av sykepenger
Bestemmelsen i Bilselgeravtalen om forskuttering av sykepenger er også forbedret. Bedriftene har nå ikke adgang til å forskjellsbehandle arbeidstakere når det gjelder forskuttering av sykepenger.

Endringene gjelder fra 1. april 2020.

Uravstemning
Nå er det medlemmenes tur til å stemme ja eller nei til resultatet av tariffoppgjøret. Medlemmene som disse forhandlingene gjelder, får tilsendt informasjon om hvordan de stemmer på SMS og/eller e-post i løpet av uka som kommer. Fristen for å stemme vil være torsdag 12. november kl. 14.00.

Lokale lønnsforhandlinger
Når de sentrale tarifforhandlingene på Bilselgeravtalen er avsluttet, og godkjent av medlemmene, kan det være mer å hente lokalt. Lokale forhandlinger handler om hvordan verdiene de ansatte har vært med på å skape på den enkelte bedrift, skal fordeles. Derfor skal de tillitsvalgte nå gå i gang med sin del av jobben og kreve lokale forhandlinger.

Vanskelige ord og uttrykk?
I FriFagbevegelse sitt tariffleksikon er de vanskelige og viktige ordene forklart.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?