Vi bidrar til å bevare regnskogen

Gjennom HKs samarbeid med Regnskogfondet bidrar hver enkelt av våre medlemmer til å redde 1000 m2 regnskog i året.

Regnskogen er klodens hjerte – den bidrar til at klimaet og været er i balanse, og til at mennesker, dyr og planter har et godt livsgrunnlag. Her finner vi et biologisk skattkammer, med over halvparten av jordas dyr og planter. Bare et fåtall er registrert og undersøkt av forskere, og mange av artene lever kun i regnskogen. I tillegg er regnskogen hjem for 260 millioner mennesker, og halvparten av verdens språk snakkes her.

Rettigheter redder regnskog
Likevel ødelegges hver dag store arealer i et forrykende tempo. For råvarene i regnskogen er etterspurte – her henter man blant annet ut mat, dyrefôr, tømmer, papir og drivstoff. Bygging av veier og vannkraftverk gjør også at store områder raseres. I løpet av de siste 70 åra har halvparten av regnskogen forsvunnet.

Det har katastrofale og uopprettelige konsekvenser. Unike dyr og planter forsvinner for alltid, mennesker mister sine hjem og drives ut i fattigdom, verden blir varmere og været mer ustabilt. Det anslås at mellom 10 og 15 prosent av verdens klimagassutslipp skjer i forbindelse med avskoging.

Regnskogfondet er en av Europas ledende organisasjoner som arbeider for å bevare regnskogen for framtidige generasjoner. Målet deres er å styrke lokalbefolkningens bruksrettigheter til skogen og deres muligheter til å leve et godt liv i regnskogen på egne premisser. Erfaring viser nemlig at rettigheter redder regnskog: Når urfolkets rett til egen skog blir nedfelt i lovverket, kan ikke skogen hogges ned uten å bryte rettighetene deres.

I tillegg arbeider Regnskogfondet for å øke engasjementet for regnskogen, forhindre at norsk politikk og næringsinteresser bidrar til å ødelegge den, og styrke politikk og praksis som bevarer den.

Historisk samarbeid
HKs visjon er at alle skal ha rett til å leve i et rettferdig samfunn og ha et arbeidsliv som setter mennesket i fokus, både nasjonalt og internasjonalt. Fordi HK og Regnskogsfondet har et felles verdigrunnlag, har vi inngått en historisk samarbeidsavtale. I avtalen forplikter HK seg til å bidra med ti kroner årlig per yrkesaktive medlem. Det betyr at hvert av våre medlemmer kan redde ett mål regnskog i året. Med 745 000 medlemmer utgjør det betydelige arealer.

– Kampen for å redde regnskogen og menneskene som lever der, angår oss alle, og er et spørsmål om grunnleggende menneskerettigheter. Derfor er det naturlig for HK å engasjere seg i Regnskogfondets arbeid. Det bidrar også til å bevisstgjøre medlemmene våre om regnskogens betydning, sier forbundsleder Christopher Beckham.

Regnskogfondet støtter regnskogsbevarende prosjekter i 11 land i Amazonas, Sentral-Afrika og Sørøst-Asia.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?