Forhandlingene med AAF i gang

Det er satt av tre dager til forhandlinger om lønn mellom HK og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF). Fristen for å bli enige er ved midnatt natt til fredag 27.11.2020.

Hva krever vi?
Årets hovedoppgjør er åpenbart veldig spesielt. Vi er i en situasjon som er utfordrende for store deler av arbeidslivet. Vi vil likevel forhandle om pensjon, arbeidstid og andre rettigheter. Vi har dessuten krav om kompetanseutvikling.
Nytt i år er klima- og miljøkrav. HK har i en rekke forhandlinger fremmet krav om et eget bilag som omhandler bærekraft, der samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker beskrives.

Fristen for å bli enige er ved midnatt natt til fredag 27.11.2020.

I år er det et såkalt hovedoppgjør. Det betyr at det kan forhandles om ikke bare lønn, men alt som står i overenskomstene. Dette er et forbundsvist oppgjør, hvor hvert forbund forhandler for seg. HK forhandler på vegne av medlemmer som jobber på en arbeidsplass som har en tariffavtale mellom HK og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF). Vi har også laget en "gangen i et tariffoppgjør", her kan du se hvordan et oppgjør gjennomføres. 

Lønnsoppgjørene i Norge starter med konkurranseutsatt industri. Dette oppgjøret legger føringer for resten og kalles frontfaget. I år har de forhandlet frem 0,50 kroner i et generelt tillegg og en forsikring om lik praktisering i bedriften ved forskuttering av sykepenger. Denne løsningen vil gi ansatte i produksjonen forskuttering av sykepenger når andre grupper i bedriften har denne ordningen fra før.

Her kan du lese HKs tariffpolitiske uttalelse vedtatt i januar 2020. 

Her kan du lese LOs tariffpolitiske uttalelse vedtatt i februar 2020.

Du kan også følge tariffoppgjøret på våre hjemmesider og på HKs Facebookside.

Syns du det er mange vanskelige ord i forbindelse med tariffoppgjøret? Se tariffleksikonet til FriFagbevegelse.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?