Enig med NHO om Bensinstasjonsoverenskomsten

HK i Norge og NHO Service og Handel, ble i dag enige om årets lønnsoppgjør for medlemmer som jobber i bedrifter som følger Bensinstasjonsoverenskomsten med NHO. 

– Vi er godt fornøyd med resultatet, og det er på nivå med andre overenskomster i bransjen sier Bjørn Mietinen, forhandlingsleder og 1. nestleder i HK.

Virke organiserer flesteparten av bensinstasjonene i Norge, og derfor forhandler HK og NHO basert på hva HK oppnådde i forhandlingene med Virke i oktober 2020.

De ansatte får et tillegg på 3 kroner per time. Det gis også en ekstra økning til de som har over 6 års ansiennitet, dette gjelder ofte de som jobber i distriktene, og de som lever av yrket. I tillegg ble matpengesatsen økt til 90,-. Dette gjelder for ansatte som blir pålagt overtid og jobben ikke tilbyr mat.

Hvem gjelder disse forhandlingene?
Forhandlingene gjelder for ansatte på bensinstasjoner som har en overenskomst med NHO. De fleste bensinstasjoner (også kalt energistasjoner) er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Disse forhandlingene bli ferdig i oktober.

Vanskelige ord og uttrykk?
I FriFagbevegelse sitt tariffleksikon er de vanskelige og viktige ordene forklart.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?