Enighet om ny overenskomst med NHO

Handelsoverenskomsten mellom HK og NHO Service og Handel er ferdig forhandlet. Denne overenskomsten dekker all handel, også netthandel.

Avtalen ble signert i juni, men det gjenstod å rydde opp i noen bestemmelser, blant annet 12-timers regelen. Denne bestemmelsen har HK ønsket å bli kvitt i mange år, og nå er den historie. Det betyr at alle har krav på tillegg for kvelds-, natt- og helgearbeid.

-I en ny og framtidsretta overenskomst kunne vi ikke ha den forhistoriske 12-timersregelen, sier forbundsleder Christopher Beckham som er forhandlingsleder for HK.

Tillegg for arbeid lørdag kveld og søndag
Overenskomsten har følgende tillegg.
Mandag til fredag:
Etter kl. 18.00: kr. 22,- per time
Etter kl. 21.00: kr. 45,- per time

Lørdag: Etter kl. 13.00: kr 45,- per time.
Etter kl. 15.00: kr 55,- per time.
Etter kl. 18.00: kr 110,- per time.

Søndag: Hele døgnet: kr 110,- per time. Tillegget er økt med 14 kroner timen.

Kvelds- og nattilleggene, og fjerningen av 12-timersregelen gjelder fra 1. januar 2021.

Samarbeid om bærekraft
HK og NHO Service og Handel skal sette ned et utvalg som i tariffperioden skal jobbe med bærekraftig utvikling gjennom partssamarbeidet.
Dette innebærer økt fokus på bærekraft, og å gjøre den enkelte bedrift bedre i stand til å redusere eget klimaavtrykk.

– Jeg er fornøyd med at vi har fått NHO med på å jobbe sammen med oss for å bidra til å løse klimautfordringen. Bærekraft må være en naturlig del av samarbeidet mellom partene i arbeidslivet, sier Beckham.

Hvem gjelder dette?
Handelsoverenskomsten gjelder for handelsbedrifter som er medlem i NHO.

Medlemmene bestemmer
Nå er det medlemmenes tur til å stemme ja eller nei til resultatet av tariffoppgjøret. Medlemmer som disse forhandlingene gjelder får tilsendt informasjonen de trenger for å stemme. Fristen for å stemme ja eller nei til avtalen er 16. desember. 

Vanskelige ord og uttrykk?
I FriFagbevegelse sitt tariffleksikon er de vanskelige og viktige ordene forklart.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?