Endring i reglene for å kunne søke om stipend

Forbundsstyret i HK har vedtatt å midlertidig endre reglene for å kunne søke om stipend fra HKs Utdanningsfond og HKs stipendordning for høyere utdanning. Kravet til lengde på medlemskap endres fra tre til ett år.

HKs forbundsstyre vedtok i møte 7. januar 2021 å midlertidig endre krav til lengde på medlemskap fra tre til ett år for å kunne søke om utdanningsstøtte.

Fra før er de som tar norskkurs og fagbrevutdanning unntatt fra regelen, her er det ingen endringer. 

Søknadsfristen for å søke HKs stipendordning for høyere utdanning for vårsemesteret 2021 er utsatt i en måned, til 1. mars. Søknadsfristen er utsatt for at HK skal ha tilstrekkelig tid til å informere om endringen.

Endringen gjelder kun året 2021, og er gjort for å kunne gi flere medlemmer som er i en vanskelig situasjon p.g.a. koronapandemien støtte til etter- og videreutdanning.

Les mer om utdanningsstøtte via HK her.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?