Dette trenger du å vite når du skal streike

Her er praktisk informasjon om streikestøtte, nyinnmeldte, streikebryteri, permitteringer, ferieavvikling og rett til sykepenger. 

Hvem får streikestøtte?
Du som er medlem i HK og blir tatt ut i streik, har rett til streikestøtte fra HK. Uorganiserte får ikke streikestøtte.

Kan nyinnmeldte streike?
Har du meldt deg inn i HK etter 9. april kl. 10.00 2021 kan vi ikke ta deg ut i streik under årets lønnsoppgjør. Vi er likevel glade for at du har meldt deg inn hos oss. Vi håper du stiller deg solidarisk med de som streiker og unngår å utføre arbeidet de skulle gjort. Du kan utføre dine vanlige arbeidsoppgaver. Selv om du ikke skal streike, så er fordelen med å være HK-medlem at du har rett til streikestøtte dersom arbeidsgiver går til lockout eller permitterer deg. 

Hva er streikebryteri?
Det er bare bedriftens eier og øverste ledelse som kan utføre arbeidet til de som streiker. Alt annet er å anse som streikebryteri. Les mer her.  

Kan jeg melde meg ut?
Du kan ikke melde deg ut av HK etter plassfratredelsen 6. april og før oppgjøret er ferdig. Dette er bestemt i HKs vedtekter. 

Kan jeg bli permittert?
Ja, du kan bli permittert enten som følge av streik i egen bedrift eller på grunn av streik i en annen bedrift.

Har jeg rett til dagpenger om jeg blir permittert?
Blir du permittert som følge av streiken og får fordeler av resultatet av streiken, har du ikke rett til dagpenger fra Nav.
Blir du permittert som følge av streiken, men ikke får fordeler av resultatet av streiken, har du rett til dagpenger fra Nav.

Kan jeg avvikle ferie når det er streik?
Dersom ferien er avtalt med arbeidsgiver før plassoppsigelsen skjedde 25. mars 2021, tar du ferie som vanlig. Det samme gjelder deg som er på ferie når streiken starter. 
Dersom ferien ikke er avtalt med arbeidsgiver før plassoppsigelsen ble levert har du ikke krav på å ta ferie så lenge streiken varer.
Har du mottatt feriepenger, får du ikke utbetalt streikestøtte for den tiden du får feriepenger.

Har jeg rett til sykepenger ved streik?
Du har rett til sykepenger fra Nav dersom du blir syk før streiken starter.
Blir du syk under streiken og fortsatt er syk etter at streiken er avsluttet, har du rett til sykepenger fra den dagen du begynte på jobb igjen.
Blir du syk når streiken starter, men blir friskmeldt underveis, får du streikestøtte fra den dagen du er friskmeldt. Du må dokumentere friskmeldingen med legeerklæring.
Blir du syk under streiken fortsetter du å motta streikestøtte så lenge streiken varer.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?