Forhandlingene med NHO har startet

Årets lønnsoppgjør startet 24. mars 2021. I år er det et såkalt mellomoppgjør hvor vi forhandler kun om kroner og øre.

Forhandlingene i årets mellomoppgjør skjer samordnet. Det betyr at LO forhandler på vegne av alle forbundene. HK er representert i forhandlingsdelegasjonen.

Hvem gjelder dette mellomoppgjøret med NHO?

Forhandlingene startet den 24. mars 2021. Det er satt av to dager til forhandlingene. Hvis LO og NHO ikke blir enige, er neste fase at de møtes til mekling hos Riksmekleren. Hvis det blir mekling skjer det fra 9.-10. april 2021.

Hva krever vi?
LOs krav i årets oppgjør er å sikre kjøpekraften og å heve lønnen for de lavest lønte.

Her kan du lese mer om LOs krav foran mellomoppgjøret.

Her kan du lese LOs tariffpolitiske uttalelse.

Når forhandles det med andre arbeidsgiverorganisasjoner?
Når forhandlingene med NHO er ferdige, starter forhandlingene mellom LO og Virke, og så kommer de andre forhandlingene på løpende bånd.

Les mer om gangen i et tariffoppgjør her.

Du kan følge tariffoppgjøret her på HKs hjemmeside, og på www.lo.no.

Følg gjerne HK i Norge på Facebook.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?