Om streikebryteri

Informasjon til deg som ikke streiker. Her forklarer vi hva streikebryteri er, og hvordan vi skal unngå det. 

Medlemmene i HK streiker for å få bedre lønns- og arbeidsvilkår. Vårt mål er å gjøre en streik så effektiv og kort som mulig. Noen arbeidsgivere ønsker på sin side å svekke streiken og holde driften i gang så normalt som mulig.

Ansatte som ikke er medlemmer i HK og ansatte i andre bedrifter enn de som streiker, vil også nyte godt av resultatet vi oppnår. Derfor håper vi at dere ikke vil bidra til streikebryteri.

Hva er en streikebryter?
Det er to typer streikebrytere:
– en person som er tatt ut i streik, men som ikke vil streike.
– en person som utfører arbeid eller ansvarsoppgaver som skulle vært utført av de som streiker.

Vi ønsker ikke at du havner i en situasjon hvor du kan bli streikebryter. Du kan vise din solidaritet og støtte ved ikke å utføre arbeid som kollegaene dine som streiker skulle gjort.

Her er noen eksempler på streikebryteri
• Medlemmer som er tatt ut i streik, men som likevel arbeider under streiken.
• Uorganiserte ansatte overtar arbeidet eller ansvarsoppgavene til dem som streiker.
• Arbeidsgiver leier inn folk til å gjøre jobben de streikende skulle gjort.
• Arbeidsgiver foretar interne forflytninger av ansatte for å få løst arbeidsoppgavene til de som streiker.

Hvem kan utføre arbeidet de som streiker skulle gjort?
HK mener det bare er bedriftens eier, daglig leder og øverste ledelse som kan utføre arbeid den streikende skulle gjort. Alt annet er å anse som streikebryteri. Ansatte i overordnede stillinger kan altså utføre arbeid innen deres ansvarsområde, selv om arbeidet vanligvis gjøres av de ansatte som streiker.

En økonomidirektør kan for eksempel betale regninger og sørge for lønnsutbetaling til de som ikke er i streik, selv om dette normalt gjøres av de som er i streik.

Er du tatt ut i streik har du streikeplikt.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?