Forhandlingene mellom LO og Virke har startet

Årets lønnsoppgjør for deg som er ansatt på en arbeidsplass med overenskomst mellom HK og Virke, startet i dag 13. april kl. 11.00.

I år er det et såkalt mellomoppgjør, hvor vi forhandler kun om kroner og øre.

Forhandlingene i årets mellomoppgjør skjer samordnet. Det betyr at LO forhandler på vegne av alle forbundene. HK er representert i forhandlingsdelegasjonen.

Hvem gjelder dette mellomoppgjøret med Virke?

Det er satt av to dager til forhandlingene. Hvis LO og Virke ikke blir enige, er neste fase at de møtes til mekling hos Riksmekleren. Vi kommer tilbake til meklingsdatoer hvis det skulle bli aktuelt.

Hva krever vi?
LOs krav i årets oppgjør er å sikre kjøpekraften og å heve lønnen for de lavest lønte.

Her kan du lese mer om LOs krav foran mellomoppgjøret.

Her kan du lese LOs tariffpolitiske uttalelse.

Her kan du lese mer om gangen i et tariffoppgjør.

Du kan følge tariffoppgjøret her HKs hjemmeside, og på www.lo.no.

Følg gjerne HK i Norge på Facebook. Der finner du også nytt om oppgjøret.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?