Koronakrise skaper ulikhetspandemi

Ulikheten skaper varig utenforskap. Ny og oppdatert rapport om hvordan koronapandemien skaper økt ulikhet. 

Det viser en rapport som Tankesmien Agenda på bestilling fra HK, har nå lansert en oppdatert rapport om konsekvensene etter pandemien.

Les hele rapporten her.

Forskjellene øker, og de blir varige
Forskjellen mellom dem som har trygge og godt betalte jobber og dem som ikke har det, er blitt større. Korona-krisen har for mange gitt romsligere økonomi, både som følge av lavere boligrente og mindre reiseutgifter. For andre har krisen gitt mer utrygghet og dårligere økonomi. Det var de lavest lønte som mistet jobben først og oftest. Antallet inkassosaker har økt kraftig, og synliggjort økonomisk knapphet i mange familier.

Undersøkelser Agenda har sammenfattet anslår at så mange som 10 prosent av de permitterte mister jobben. Dette gjelder anslagsvis 15.000 personer. Historien vil nok vise at det var de som ble permittert, og de som falt ut av arbeidslivet som bar den tyngste byrden ved koronapandemien.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?