Mellomoppgjøret med AAF er i havn

HK i Norge og Arbeiderbevegelsens arbeidsgiverforening (AAF) er enige i mellomoppgjøret 2021.

I år forhandlet HK og AAF kun om kroner og øre, og dermed er dette mindre omfattende forhandlinger enn i hovedoppgjørene.

Det gis et flatt kronetillegg på 8 360,- fra 1. mai 2021. Dette betyr at alle ansatte som følger Landsoverenskomsten HK-AAF får det samme tillegget, uavhengig hvilket lønnstrinn de har.

Vanligvis har HK og AAF blitt enige om en prosentvis økning av lønnstrinnene. Et prosenttillegg for en med et lavt lønnstrinn gir et lavere kronetillegg enn for en med et høyere lønnstrinn. I år ble partene enige om at ansatte på de laveste trinnene skal få noe mer enn hva de ville gjort med et prosenttillegg.

– Vi har en profil på dette oppgjøret som er omfordelende, sier nestleder i HK Elisabeth Sundset.

Vanskelige ord og uttrykk?
I FriFagbevegelse sitt tariffleksikon er de vanskelige og viktige ordene forklart.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?