HK og Virke enige om lønnsgarantien

HK og Virke har kommet til enighet om årets fordeling av lønnsgarantien.

Lønnstrinn 6 i Landsoverenskomsten (trinn 4 i avtale for Reiselivsbransjen) heves med kr 5,00 per time, tilsvarende 813 kroner per måned.

Lønnstrinn 5 i Landsoverenskomsten heves også med kr 5,00 per time, tilsvarende 813 kroner per måned.

Reguleringen skjer med virkning fra 1. februar 2022.

Garantitilleggene gis hvert år i henhold til lønnsgarantiordningen i Landsoverenskomsten mellom HK og Virke. Den skal sikre at overenskomstens høyeste minstelønnssats målt per 1. februar ikke skal være for lav sammenlignet med gjennomsnittslønnen på tariffområdet.

– Lønnsgarantien er på plass, nå gjenstår hovedoppgjøret mellom HK i Norge og Virke som skal starte 4. april, sier forbundsleder Christopher Beckham.

LOs representantskap vedtok på representantskapsmøtet 22. februar som hovedkrav økt kjøpekraft gjennom generelle tillegg og heving av overenskomstenes lønnssatser. Det ble også vedtatt at garantiordningene må videreføres og lokale forhandlinger må være reelle.

Intensjonen med garantien er å løfte de lavest lønnede som er omfattet av Landsoverenskomsten. I tillegg er lønnsgarantien normdannende for resten av varehandelen.

Protokoll fra forhandlingene er vedlagt.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?