Streikestøtte 2022 for HK-medlemmer

HKs forbundsstyre har vedtatt fast sats i streikestøtte

HKs forbundsstyre har vedtatt fast sats i streikestøtte på 4 000 kroner per uke for ansatte i full stilling.

Deltidsansatte medlemmer mottar streikestøtte tilsvarende stillingsbrøk, eller faktisk arbeidet tid de tre siste månedene, etter dokumentasjon.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?