Brudd i forhandlingene mellom HK og NHO Service og Handel

Etter to dager med vanskelige forhandlinger måtte partene erkjenne at avstanden var for stor og det var nødvendig å bryte forhandlingene.

Selv om vi har hatt en god tone under forhandlingene, var det svært krevende å bli enige. Nå må vi søke bistand hos Riksmekleren, sier forbundsleder Christopher Beckham.

 Oppgjøret på Handelsoverenskomsten går nå til mekling. Dato for mekling er foreløpig ikke avklart.

 Avstanden mellom partene for stor på HKs viktigste krav
De sentrale konfliktområdene var lagerbestemmelser, bestemmelser om arbeidstid,  normalarbeidsdagen og hvordan garantilønnen skal fordeles på satsene. I tillegg ville ikke NHO komme HK i møte på kravet om full lønn under sykdom og foreldrepermisjon.

 – HK var opptatt av å videreutvikle Handelsoverenskomsten for å møte morgendagens arbeidsliv. Men partene kunne ikke finne sammen på de store spørsmålene. Vi så derfor ingen annen utvei enn å bryte, sier Beckham.

 NHO og HK hadde god dialog om kompetanse og partenes ansvar for å jobbe med det grønne skiftet.

 – Det var ikke disse spørsmålene som var vanskeligst. Får vi til noe på dette, har vi kommet dit at det ikke bare er viktig i festtaler, uttaler Beckham. 

 Avstanden mellom partene på HKs høyest prioriterte krav var derimot for stor.

 – Vi så derfor ingen annen utvei enn brudd, streikeforberedelser og mekling, avslutter forbundslederen.

 HK sender nyhetsbrev med egen informasjon til tillitsvalgte og medlemmer som kan bli tatt ut i streik.

 Følg også lønnsoppgjøret i våre sosiale medier

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?