Tariffoppgjøret mellom HK og Virke godkjent

Uravstemningen er avsluttet og resultatet er meddelt Riksmekleren.

Et overveldende flertall av de som stemte, valgte å stemme ja til meklingsresultatet. 80,41 prosent av medlemmene stemte ja, 19,59 prosent stemte nei. Drøye 37 prosent av medlemmene som er omfattet av tariffoppgjøret avga stemme. 

Resultatet av uravstemningen ble meddelt Riksmekleren i dag kl. 12.00, og tariffoppgjøret er dermed godkjent.

Endringene i hhv. Landsoverenskomsten med tillegg og bransjeavtaler, Kontoroverenskomsten med bransjeavtale og Lederoverenskomsten, gjøres gjeldende fra 1. april 2022.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?