Ferie – Hvilke rettigheter har du?

Hvor lang ferie har du krav på? Hvor mye får du i feriepenger? Hva om du blir syk eller har ferie til gode? Denne artikkelen svarer på de vanligste spørsmålene om ferie.

Hvor lang ferie har du krav på?
Ferieloven gir alle arbeidstakere rett til 25 virkedager ferie hvert år. Mandag til lørdag er virkedager. Søndager og helligdager regnes ikke som virkedager. Normalt vil seks virkedager tilsvare en uke. Du har altså krav på fire uker og en dag ferie i løpet av et kalenderår.

Har du en tariffavtale på arbeidsplassen din, så har du rett til fem uker med ferie.

Hvis du fyller 60 år i ferieåret, har krav på én ekstra ferieuke. Du bestemmer selv når du tar denne ekstraferien, men du må gi beskjed til arbeidsgiver minst to uker i forveien.

Hvor mye får du i feriepenger?
Du får ikke lønn i ferien, men har krav på feriepenger som tilsvarer 10,2 prosent av det du tjente året før. Arbeidstakere med tariffavtale har rett til 12 prosent utbetalt i feriepenger.

Feriepenger beregnes ut fra lønn, bonus og provisjonsbasert lønn.

Hvis du er over 60 år så har du rett på minimum 12,5 prosent i feriepenger. Med tariffavtale får du 14,3 prosent i feriepenger hvis du er over 60 år. https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/ferie/feriepenger/

Feriepengene skal utbetales senest ved siste vanlige lønningsdagen før ferien. Det er imidlertid vanlig at det utbetales i en bestemt måned, for eksempel juni. Det kan gjelde andre regler for utbetalingen dersom dette er avtalt i tariffavtale.

Hva om du blir syk i ferien?
Blir du syk i ferien, skal ikke disse dagene regnes som ferie. Dette forutsetter at du har legeerklæring som gir 100 prosent sykemelding. Har du det, får du igjen feriedagene senere.

Hva med ubrukt ferie?
All lovbestemt ferie som ikke er tatt ut i løpet av året skal overføres til neste år. Dette gjelder også om arbeidstaker har vært syk over flere år, og har mye ferie til gode.

Ferien må tas ut i feriedager, ikke som penger. Det er ikke lov å få utbetalt feriepenger for ferie som ikke er avviklet eller overført til påfølgende ferieår. Dette gjelder også ved arbeidsuførhet eller foreldrepermisjon. Eneste mulighet til å få utbetalt feriepengene for ferie som ikke er avviklet, er om arbeidsforholdet opphører – for eksempel fordi du bytter jobb.

Ferie skal avvikles, men når?
Du har rett og plikt til å avvikle full ferie, også om du bytter arbeidsgiver. Du har krav på minst tre uker sammenhengende ferie, og det skal skje i perioden 1. juni til 30. september (hovedferieperioden). Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at du får ferien.

Har du startet i ny jobb, så har du fortsatt krav på tre ukers ferie i hovedferieperioden. Dette forutsetter imidlertid at du startet i den nye jobben før 15. august. Starter du i ny jobb etter 30. september, har du likevel krav på minst en ukes ferie samme år.

Det kan inngås skriftlig avtale om avvikling av ferie på forskudd på inntil 12 virkedager. Det samme gjelder for overføring av inntil 12 virkedager ferie til det påfølgende ferieår. Forskuddsferie og overføring av ferie ut over dette kan ikke avtales, jf. Ferieloven § 7. Tiden for ferie.

Om du er i permisjon og mottar foreldrepenger etter folketrygdloven, kan ikke arbeidsgiver pålegge deg å avvikle ferien i hovedferieperioden.

Det kan gjelde andre regler for ferietid dersom dette er avtalt i tariffavtale eller annen avtale.

Noen ytelser fra NAV gir rett til ferie/feriepenger. Her kan du se om det gjelder deg og hva du må gjøre hvis du skal på ferie.

Kan arbeidsgiver endre ferie som allerede er innvilget?
Normalt ikke. Har du allerede fått innvilget ferien, skal det mye til for at arbeidsgiver skal kunne endre tidspunktet. Ferieloven åpner likevel for at arbeidsgiver kan endre ferien i spesielle situasjoner.

Les mer om det her.

Ferieavvikling skal drøftes
Arbeidsgiver skal drøfte ferieavvikling med den enkelte arbeidstaker eller tillitsvalgt. Dersom arbeidstaker og arbeidsgiver ikke blir enige, har arbeidsgiver siste ordet (styringsrett).

Du kan kreve å få informasjon om arbeidsgivers planer for ferieavviklingen minst to måneder før ferien starter, såfremt ikke særlige grunner er til hinder for dette.

Les også om rettigheter og plikter i forbindelse med ferie på Arbeidstilsynets nettside.

Her kan du lese om avvikling av ferie under permittering og rett til dagpenger.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?