Det mekles på overtid

MEDIATION IS RUNNING INTO OVERTIME.

English: MEDIATION IS RUNNING INTO OVERTIME.
Mediation is now running overtime in the settlement between NHO Service og Handel and HK Norge. Until you receive other information, you should go to work as usual.

Norsk: Det mekles nå på overtid i oppgjøret mellom NHO Service og Handel og HK Norge.

Inntil du får annen informasjon skal du gå på jobb som vanlig.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?