Viktig informasjon om LOfavør Innboforsikring

1. januar 2023 kommer det vilkårsendringer på innboforsikringen din, som du bør få med deg.

• Erstatningssum økes for smykker, gull og annet edelt metall til 350 000 kroner.
• Erstatningssum økes på enkeltgjenstander og samlinger opp til 350 000 kroner.
• Erstatningssum økes ved tyveri av personlig løsøre fra privat motorkjøretøy og fritidsbåt til 40 000 kroner.
• Dekning på bil-, vare- og båttilhenger økes til 40 000 kroner.
• Erstatningssum ved tap av gass, vann og annen væske økes til 40 000 kroner.
• Erstatningssum for napping av veske økes til 40 000 kroner.
• Erstatningssum for bekjempelse av insekter som veggedyr, skjeggkre og kakerlakker økes til 150 000 kroner.

Andre endringer:
• Ved fysisk skade på telefon eller nettbrett blir reparasjon nå erstatningen. Dette reduserer også klimaavtrykket.
• Erstatningssum ved tyveri fra offentlig bygning reduseres til 40 000 kroner, med unntak av tyveri fra sykehjem eller sykehus som fortsatt dekkes inntil 200 000 kroner.
• For student- og lærlingmedlemmer innføres det egenandel på 2 000 kroner for mobil og nettbrett. Øvrige skader vil fortsatt ha egenandel på kr 0,-.
• Fra 1 januar må el-sparkesykkel ha egen ansvarsforsikring som følger bilansvarslovens regler. Den tas ut av innboforsikringen, og medlemmer med el-sparkesykler må kjøpe egen ansvarsforsikring.

Her kan du se vilkår for LOfavør Innboforsikring.

Det er sendt ut e-post/sms eller digipost om endringene.

Pass opp så du ikke betaler dobbelt opp
Innboforsikringen er en del av ditt medlemskap, med mindre du har reservert deg. Hvis du har en innboforsikring i et annet selskap i tillegg, bør du si opp denne. Selv om du har to innboforsikringer, vil du kun få én erstatning hvis noe skulle skje.

Husk husforsikring
Har du hus, må du ha egen forsikring på huset. Vi anbefaler LOfavør Husforsikring.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?