Et signal om hva som venter oss


Erna Solberg sitt utspill om å reversere forbudet mot innleie i årets første måned, er et varsko på hva vi kan vente oss dersom det blir et skifte ved stortingsvalget i 2025.

Høyre fosser frem på nye meningsmålinger, mens regjeringspartiene stadig går på nye nedturer. Bildet som tegner seg av det politiske landskapet er ikke pent. Mildt sagt. Det er dårlig nytt for oss i fagbevegelsen.

Til høsten er det kommune- og fylkestingsvalg. Og det er ingen tvil om hva som er til det beste for et anstendig, organisert og seriøst arbeidsliv.

Det er gjennom rødgrønne flertall i kommuner og fylker vi kan sikre søndagen som en fortsatt annerledes dag, heltid og kampen mot ulovlig innleie og sosial dumping.

Men ikke bare det. Rødgrønne styrer i kommuner og fylker vil også bety støtte til regjeringens prosjekt om å utjevne forskjeller, styrke arbeidstakernes faglige rettigheter og fremme det organiserte arbeidsliv. Selvsagt med SV på laget, både som en viktig støttespiller og vaktbikkje.

Alt henger sammen med alt. Vinner høyresiden frem i de store byene til høsten, vil regjeringen møte større motstand. Det gjør det vanskeligere å navigere og få gjennomført regjeringens prosjekt.

En dårlig opptakt til stortingsvalget. En utvikling verken du som medlem er tjent med, eller hele LO-fellesskapet for den saks skyld. Høyre-Ernas utspill i januar, var et tydelig signal på hva som venter oss dersom Høyre vinner tilbake regjeringsmakten i 2025.

En svekkelse av viktige faglige rettigheter som retten til hele og faste stillinger, en omkamp på søndagen som en annerledes dag og mindre fellesskap, er noe jeg frykter med Erna som statsminister.

Så merk deg to viktige ord for 2023: Organisere og mobilisere.

HK er LOs tredje største forbund. Den posisjonen skal vi kjempe for å beholde. Ikke fordi det i seg selv er et mål, men for å kunne sette makt bak kravene både for deg som medlem og hele HK-fellesskapet. Det handler om å bli lyttet til. Vinne frem. Oppnå gjennomslag. Ikke bare i møte med arbeidsgiverne, men også regjering og storting.

HKs samlede styrke på hver enkelt arbeidsplass er avgjørende. Skal du og dine kollegaer vinne frem i forhandlinger med arbeidsgiver, må dere organisere flere av kollegene på arbeidsplassen. Skal vi ha innflytelse i LO og i møte med arbeidsgiverorganisasjoner, er det viktig at vi er mange bak tariffavtalene.

I uke 6 var hele forbundet på arbeidsplassbesøk. Grunnen var enkel: Vi må få flere til å organisere seg der vi har tariffavtale, og vi må få nye. Slik kan vi bygge styrke, og styrke kommer vi til å trenge i tiden fremover.

Kjære HK-medlem, vi må organisere! Vi må få flere medlemmer og flere aktive klubber! Vi må mobilisere slik at våre saker kommer på agendaen!


Christopher Beckham, forbundsleder

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?