Streikesatsene til HK Norge økes

HK Norge har besluttet å øke streikebidraget med 1000 kroner i uken.

HKs forbundsstyre har vedtatt å øke streikebidraget med 1.000 kroner i uka til 5.148 kroner for 100% stilling. I tillegg får streikende som har barn et tillegg på 500 kroner i uka. Streikebidrag er skattefritt. Dette håper forbundet vil gi de streikende bedre forutsigbarhet og ro.

Under streiken forrige uke har tillitsvalgte fått tilbakemeldinger om at det kan oppleves som urettferdig at det er store forskjeller i streikesatsene mellom forbundene. Dette har nå forbundet tatt på største alvor, og har nå økt satsene før 2.uttaket iverksettes.

Vi er glade for at forbundet har så god informasjonsflyt mellom alle ledd i organisasjonen, som gjør det mulig for oss å handle raskt.

Barnetillegget gjelder ikke per barn, men som et enkelt tillegg for HK-medlemmer i streik som har barn under 18 år. Det vil være regionene som bærer kostnaden for forhøyet streikebidrag og barnetillegg til HK-medlemmer som er tatt ut i streik i årets mellomoppgjør. Hovedkontoret sørger for å effektuere utbetalingen av forhøyet streikebidrag og barnetillegg, og vil fakturere regionene i etterkant.

Hjelp oss å bli bedre

Vi trenger din tilbakemelding på hvordan vi kan gjøre nettsiden bedre og mer brukervennlig.Vi håper…

Les mer

Vi minnes Karin Torp.

Tidligere nestleder i HK Norge har gått bort. Les minneordet fra Christopher Beckham i HK-Nytt.

Les mer
Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?