LØNNSOPPGJØR 2023: Storstreik – Brudd i mekling mellom LO og NHO

Søndag ettermiddag ble det klart at LO og NHO ikke ble enige i årets mellomoppgjør hos Riksmekleren. Nå blir det storstreik.

Denne streiken er ene og alene NHOs ansvar. Vårt hovedkrav var økt kjøpekraft for alle våre medlemmer. Det var NHO ikke villig til å innfri. Topplederne har bevilget seg store lønnstillegg, men velger å avspise norske arbeidstakere med smuler, sier Peggy Hessen Følsvik og slår fast:

Vi er klare for å streike så lenge det kreves.

Les mer på LO sine hjemmesider

LOs hovedkrav har vært å sikre økt kjøpekraft, motvirke lavlønn og prioritere likelønn. De ansatte skal ha sin andel av verdiskapingen. LO og NHO har ikke klart å komme til enighet om resultat begge partene kan akseptere.

Dermed er det brudd i meklingen mellom LO og NHO, og ca. 23 000 LO-medlemmer tas ut i streik fra mandag kl. 06.00. Streiken trappes opp fredag. Da vil totalt ca. 38 500 LO-medlemmer være i streik.

Mange av våre medlemmer har opplevd reallønnsnedgang i flere år, mens de på toppen drar ifra. Det provoserer, og gjør at mange av våre medlemmer er mer kampvillige enn på lenge, sier Christopher Beckham, forbundsleder i HK Norge

To år på rad har flertallet av arbeidstakerne opplevd at prisveksten har vært høyere enn lønnsveksten, og det siste året har arbeidstakernes andel av verdiskapningen falt. Dette er en utvikling som må snus.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør. Det vil si at partene kun forhandlet om lønn.

Om streiken

  • Streiken omfatter 185 000 LO-medlemmer i privat sektor (NHO-organiserte bedrifter).
  • Fra mandag morgen tas 22 947 LO-medlemmer ut i streik.
  • Streiken trappes opp fredag. Da utvides streikeuttaket med ytterligere 15 509 medlemmer.
  • Dermed vil 38 000 LO-medlemmer fra fredag vil være tatt ut i streik.
Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?