Enighet mellom LO og Finans Norge


Partene er enige om en ramme på 5,2 prosent, som er i tråd med rammen for frontfaget. Oppgjøret omfatter medlemmer i HK Norge og Fagforbundet. LO er dermed kommet til enighet med Finans Norge i årets mellomoppgjør for ansatte i finansbransjen.

– Vi har blitt enige om en ramme på 5,2 prosent. Det er i tråd med rammen for frontfaget, sier forhandlingsleder for LO Christopher Beckham.

Beckham kan opplyse om at det har vært krevende forhandlinger og stor uenighet om hvor mye av lønnsrammen som skulle gis sentralt og hvor mye som skulle fordeles individuelt via en lokal pott.

I en tid med høy prisvekst og renteoppgang har det vært viktig for LO å få til et godt generelt tillegg til alle, mens Finans Norge ønsket mest til lokal fordeling.

Det gis et generelt tillegg på lønnsregulativets satser/fastlønnen på 2,65 prosent, minimum 18 000 kroner per år. Det generelle tillegget gjøres gjeldende med virkning fra 1. mai 2023. Det generelle tillegget utgjør om lag 50 prosent av rammen, slik at det fortsatt er mer å hente lokalt.

– Vi oppfordrer nå tillitsvalgte til å ta aktiv del i de lokale forhandlingene og påvirke kriteriene for fordeling, for å sikre at medlemmer som har hatt svak lønnsutvikling blir prioritert, sier Beckham.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?