Enighet i forhandlingene mellom HK og AAF

Det ble i natt enighet i forhandlingene mellom HK Norge og Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening (AAF) i årets mellomoppgjør for Landsoverenskomsten HK-AAF.

Oppgjøret omfatter medlemmer i HK Norge og foretak som er medlemmer i AAF.

HK Norges forhandlingsdelegasjon er fornøyd med resultatet av forhandlingene.

-Forhandlingene var konstruktive, resultatet er på linje med frontfagets ramme og ivaretar en tydelig lavtlønnsprofil, sier HK Norges 1. nestleder Elisabet Sundset som ledet forhandlingene.

Dette er forhandlingsresultatet:

·        A-tabellens lønnstrinn til og med 52 heves med kroner 34 000.

·        Trinnene fra og med 53 til og med 72 heves med 5,49 prosent.

·        A-tabellens lønnstrinn fra og med 73 heves med kroner 50 000.

·        Alle trinnene i B-tabellen reguleres med kroner 575.

Tilleggene gjelder med virkning fra 1. mai 2023. Siden dette er forhandlinger for 2. avtaleår og det bare ble forhandlet om lønn, skal ikke forhandlingsresultatet til uravstemning.

Protokollen fra forhandlingene er vedlagt.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?