HK og Virke enige om lønnsgarantien

HK og Virke har kommet frem til enighet om årets fordeling av lønnsgarantien.

Lønnstrinn 6 i Landsoverenskomsten heves med kr 8,45 per time. Det utgjør 1.375 kroner mer i måneden for en heltidsansatt.

Lønnstrinn 5 i Landsoverenskomsten heves også med kr 5,00 per time. Det utgjør 813 kroner mer i måneden for en heltidsansatt

I tillegg så kommer Reiselivsavtalen. Det øverste trinnet i Reiselivsavtalen heves også med kr 8,45 kroner i timen. Det utgjør 1.375 kroner mer i måneden for en heltidsansatt.

Reguleringen skjer med virkning fra 1. februar 2024.

Garantitilleggene gis hvert år i henhold til lønnsgarantiordningen i Landsoverenskomsten mellom HK og Virke. Den skal sikre at overenskomstens høyeste minstelønnssats målt per 1. februar ikke skal være for lav sammenlignet med gjennomsnittslønnen på tariffområdet.

– Lønnsgarantien er på plass, nå gjenstår hovedoppgjøret mellom HK Norge og Virke som skal starte 9. april 2024, sier forbundsleder Christopher Beckham.

LOs representantskap vedtok økt kjøpekraft på representantskapsmøtet i februar.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?