Enighet i Forhandlingene om Butikkoverenskomsten

Etter krevende forhandlinger er HK Norge og NHO enige om den nye butikkoverenskomsten. Til tross for utfordringene ble forhandlingene ført i et godt klima, og HK Norge er fornøyde med resultatet.

Økonomi

Garantilønnssatsene for 5 års ansiennitet øker med kr. 8, – pr. time.

Garantilønssatsen for 6 års ansiennitet øker med kr. 12, – pr. time.

Ytterligere satser økes med kr. 7, – pr. time.

Garantilønnssatser gjelder fra 1. mai 2024 

16 år kr 22 178,-

17 år                                                  kr 22 789,-

Begynnerlønn voksne (18 år)      kr 29 206,-

1 års ansiennitet                            kr 29 627,-

2 års ansiennitet                            kr 29 941,-

3 års ansiennitet                            kr 30 852,-

4 års ansiennitet                            kr 31 165,-

5 års ansiennitet                            kr 32 763,-

6 års ansiennitet                            kr 37 951,-

Det gis et generelt tillegg på kr. 7,- kroner pr. time til alle. De nye satsene inkluderer det generelle tillegget.

Fagbrevtillegget øker til kr. 11,- pr. time

Matpenger

Matpengesatsen i forbindelse med overtidsarbeid økes til kr. 107,- kroner. Dette er en heving av satsen på linje med løsningen i frontfaget.

Partene er også enige om å gjøre et felles arbeid i perioden for å opporganisere innenfor avtaleområdet, samt styrke det lokale partssamarbeidet på arbeidsplassene.

Arbeidsgiversiden ønsket å forringe bestemmelser knyttet til arbeidstid søndager, noe vi fikk forhindret.

Uravstemning 
Nå er det medlemmenes tur til å stemme ja eller nei til resultatet av tariffoppgjøret. Medlemmer som disse forhandlingene gjelder får tilsendt informasjon og det de trenger for å stemme, på SMS og/eller e-post. Alle med stemmerett vil få nærmere informasjon på mail så snart materiellet er klart.  

Lokale lønnsforhandlinger 

De sentrale tarifforhandlingene på Butikkoverenskomsten er nå avsluttet. Det kan være mer å hente lokalt. Nå handler det om hvordan verdiene de ansatte har vært med på å skape på den enkelte bedrift, skal fordeles. Derfor skal de tillitsvalgte nå gå i gang med sin del av jobben og kreve lokale forhandlinger. 

Protokoller blir publisert når de ferdigstilles i løpet av arbeidsdagen. 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?