Enighet mellom NHO Luftfart og HK Norge på Luftfartsoverenskomsten

Enighet. Til høyre i bildet: 1. nestleder i HK Norge, Elisabeth Sundset

Etter intensive forhandlinger har NHO Luftfart og HK Norge kommet til enighet på Luftfartsoverenskomsten. Forhandlingene, som ble ledet av Elisabeth Sundset, 1. nestleder i HK Norge,  sikrer forbedringer for medlemmene på overenskomsten.

Det var harde forhandlinger, men vi klarte å finne sammen og komme til enighet, sier Elisabeth Sundset, før hun fortsetter

– Vi er fornøyde med resultatet! Dette mener vi vil gi våre medlemmer en bedre arbeidshverdag.

ØNSKER DU Å LESE MER OM ÅRETS OPPGJØR? SE HK NORGES SAMLESIDE

Hovedpunkter økonomi

Det gis  et generelt tillegg på kr. 7 per time, noe som vil bidra til en  god lønnsøkning for de ansatte. Minstesatsene heves med kr. 9 per time, inkludert det sentrale tillegget, noe som reflekteres i de nye satsene fra 1. april 2024:

  • Kulepunkt 1: 30.485,-
  • Kulepunkt 2: 33.733,-
  • Kulepunkt 3: 36.331,-

I tillegg er det innført en justeringsklausul som sikrer at salgs- og servicemedarbeidere innen bakketjenester får en lønn som minst ligger 7 % over minstelønnssatsen etter 6 års ansiennitet, og 14 % over minstelønnssatsen etter 10 års ansiennitet.

Andre endringer

Fagbrevtillegget økes fra 3,2 % til 4,8 %, og matpengesatsen ved overtidsarbeid økes til kr 107,-. Endringer i skiftgodtgjørelsen inkluderer nye vektfaktorer og en økning av beløpet for veiet time til kr 90,-.

Livsfasepolitikk blir nå en del av personalpolitikken, med mål om å ivareta både virksomhetenes og arbeidstakernes individuelle behov. Dette inkluderer tiltak for å beholde og utvikle medarbeidernes kompetanse, redusere sykefravær, og fremme et inkluderende arbeidsliv.

Uravstemning

Nå er det medlemmene som skal stemme JA eller NEI til resultatet av forhandlingene. Hvis flertallet stemmer  JA, vil betingelsene bli gjeldende. Hvis flertallet stemmer  NEI må partene til riksmekler først. Hvis man heller ikke blir enige hos riksmekler, blir det streik. HK Norge oppfordrer nå sine medlemmer til å stemme over resultatet.

Nå er det medlemmenes tur til å ta stilling til oppgjøret, sier Sundset.

Vi har jobbet hardt for å sikre gode betingelser og håper at medlemmene ser verdien i det vi har oppnådd, og stemmer ja, i tråd med anbefalingen fra forhandlingsdelegasjonen, fortsetter hun

Medlemmene vil motta nødvendig informasjon og stemmemateriell via SMS og/eller e-post.

LES MER OM GANGEN I ET TARIFFOPPGJØR

Veien videre

De sentrale forhandlingene er avsluttet, men det er fortsatt muligheter for lokale lønnsforhandlinger.

Nå handler det om hvordan verdiene de ansatte har vært med på å skape, skal fordeles lokalt, sier Sundset.

Vi oppfordrer tillitsvalgte til å forberede seg på lokale forhandlinger, og samarbeide godt med medlemmene lokalt. Dette er muligheten til å forhandle frem bedre vilkår på sine respektive arbeidsplasser, avslutter Elisabeth Sundset

LES MER OM LOKALE FORHANDLINGER

HK Norge takker alle involverte for innsatsen i forhandlingene.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?