Dørene til boligmarkedet må åpnes for flere!

HK Norge jobber etter prinsipp- og handlingsprogram som sier at vi ønsker en trygg og sosial boligpolitikk for våre medlemmer

HK Norge sitt mål er en boligpolitikk som gir alle mulighet til å eie sin egen bolig

Retten til egen bolig

Det å ha et fast sted å bo er avgjørende for velferd og trivsel for alle. For få boliger skaper prisvekst og sosiale forskjeller. Alle har rett til et fast sted å bo – enten de eier eller leier. HK mener den sosiale boligpolitikken skal forebygge boligproblemer og bidra til å skaffe trygge hjem til unge, voksne og familier.

AgeForbord-Bolig-Region-Nord-Norge

Styrk Husbanken! La lavtlønnede vanlige arbeidsfolk få lov til å gå igjennom sin egen dør.

Åge
Tillitsvalgt HK Norge | Region Midt-Norge

Egen bolig gir trygghet og forutsigbarhet. En god nasjonal plan kan få flere inn på boligmarkedet.

Tove
Tillitsvalgt HK Norge | Region Østlandet Sør

Tove Arctander Fjord Lein Rederi
Frank Tommy Noem

Jeg mener at Husbanken må styrkes! For normal-familien i dag er det nesten helt håpløst å komme seg inn på boligmarkedet.

Frank Tommy
Tillitsvalgt HK Norge | Region Midt-Norge

Hvor skal arbeidsfolka bo?

Hvor stor andel av boligene har de ulike husholdningene råd
til i 2023? Og hvor mange hadde de råd til i 2015?*

Husholdningenes kjøpekraft i boligmarkedet. Full lånefinansiering.
Alle omsatte boliger. Hele landet. 2015 og 2023.

Eksempelhusholdninger
Yrker: Tømrer (heltid) og helsefagarbeider (deltid 75 %)

*Kilde: LOs boligindeks
Handel og Kontor i Norge belyser i denne rapporten kjøpekraften i boligmarkedet
for yrker som representerer LOs medlemmer, over tid og på tvers av regioner.
Data på boligomsetninger er levert av Ambita.

Bolig-midtdel-blokk

HKs mål er en boligpolitikk som gir alle mulighet til å eie sin egen bolig

Økt boligbygging og leie til eie
Oppreisning av fordelaktige Husbanklån
Kommunale boligbyggeplaner med boliger til kostpris
Sterkere regulering av leiemarkedet
Nasjonal boligplan for nok boliger

Dette er våre politiske krav for en rettferdig boligpolitikk

punkt en

Nasjonal boligplan

Opprette en nasjonal boligplan som pålegger kommunene å bygge nok boliger, herunder kommunale utleieboliger, ikke-kommersielle boliger samt flere og billigere studentboliger.

punkt to

Oppreisning av fordelaktige Husbanklån

Arbeide for å avgrense rentefradraget på boliglån til kun primærbolig.

punkt tre

Kommunale boligbyggeplaner med boliger til kostpris

Husbankrenten bør holdes lav og må fortsatt være politisk styrt.

Jan Tore Ederklep

Ja til egen bolig for alle! Boligpolitikken bør reguleres bedre.

Jan Tore
Tillitsvalgt HK Norge | Region Østlandet Sør

Konkurranse

Nå har du muligheten til å vinne fine premier fra HK i Norge! Svar på spørreundersøkelsen og bli med i trekningen. Frist for å delta er 04.02.2024.

Vinn flotte
premier!

Konkurransevilkår:

Konkurransen arrangeres av Handel og Kontor i Norge. Konkurranseperioden er fra uke 3 til uke 5. Siste frist for innsendelse er 04.02.2024. HK Norge vil ikke bruke ditt konkurransebidrag til å kontakte deg igjen senere eller utlevere det til tredjepart. Spørsmål? Ta kontakt på [email protected]

Konkurranseregler: Klikk her

Har du innspill?

Har du tanker og innspill til denne kampanjen eller generelt til HK Norge. Send oss en e-post.

Kontakt oss om boligpolitikk

Fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg.

Navn
Er du medlem?(Påkrevd)

Design: Tibe Oslo
Foto Åge, Tove, Frank Tommy, Jan Tore og miljøbilder: Stine Østby
Resterende foto: HK Norge

Pil mot høyre. Ikon.

Vil du bli medlem?

Med et medlemskap i HK Norge er du i et fellesskap hvor jobber med gode lønns- og arbeidsvilkår er en selvfølge.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?