Nytt notat: Kvinner i varehandelen opplever pensjonsutfordringer og økonomisk ulikhet

Bekymringsmelding: Kvinner i varehandelen vet ikke nok om sine pensjonsrettigheter, og har dårligere økonomiske utsikter enn menn. Mange ansatte i varehandelen mangler grunnleggende kunnskap om […]

Nytt notat: Kvinner i varehandelen opplever pensjonsutfordringer og økonomisk ulikhet Les mer