Nytt notat: Kvinner i varehandelen opplever pensjonsutfordringer og økonomisk ulikhet

Bekymringsmelding: Kvinner i varehandelen vet ikke nok om sine pensjonsrettigheter, og har dårligere økonomiske utsikter enn menn.

Mange ansatte i varehandelen mangler grunnleggende kunnskap om pensjonsordningene på jobben, ifølge et ferskt Agenda-notat. Dette notatet har blitt utarbeidet på oppdrag fra HK Norge for å undersøke situasjonen i denne sektoren. I tillegg til å avdekke den manglende pensjonskunnskapen, presenterer notatet flere hovedfunn:

1. Mangel på Pensjonskunnskap
Over 8 000 HK-medlemmer i varehandelen ble spurt om hvor mye de visste om pensjonsordningene på jobben. Over halvparten visste ikke hvor mye arbeidsgiver sparte i obligatorisk tjenestepensjon (OTP), som er pålagt å utgjøre minst to prosent. Omtrent en tredjedel visste ikke om de hadde rett på AFP (Avtalefestet pensjon), til tross for at alle medlemmene hadde tariffavtale med HK og Virke/NHO og dermed hadde rett til AFP gjennom tariffavtalen. Nesten 60 prosent var ikke klar over om bedriften hadde gruppelivsforsikring, og tre av fire hadde ingen informasjon om etterlattepensjoner.

2. Behov for Bedre Kunnskapsformidling:
Notatet påpeker mangelen på en kultur for å sjekke pensjonsrettigheter og manglende tilgjengelige verktøy for å beregne pensjon. Agenda mener at myndigheter, skoler, og arbeidslivets aktører har et ansvar for å forbedre kunnskapsformidlingen om pensjon. De advarer også om den uroen som kan oppstå når folk innså hvor lite de ville få i pensjon.

3. Andre Utfordringer i Varehandelen:
Bortsett fra pensjonsspørsmålene, noterer notatet følgende utfordringer i varehandelen:

  • Lavere lønninger enn snittet i Norge for ansatte i varehandelen, spesielt for heltidsansatte kvinner.
  • Høy andel med deltidsarbeid, og det er kvinner som utgjør flertallet i denne kategorien.
  • Høyere uføreandel blant ansatte i varehandelen, spesielt kvinner.
  • Rundt 40 prosent jobber ofte utenfor normal arbeidstid, og deltidsansatte jobber mer utenom normal arbeidstid enn andre. Kvinner er overrepresentert i denne statistikken.

Agenda-notatet gir et bekymringsverdig innblikk i situasjonen for ansatte i varehandelen og understreker behovet for økt opplysning og bevissthet om pensjonsordningene.

De fleste kvinner som jobber i varehandelen har ikke rettigheter etter tariffavtalen, og taper både inntekt og pensjon. Rekrutter et nytt medlem til å være med å dytte i riktig retning for kvinner i varehandelen.

Meld deg inn i dag!

De fleste kvinner som jobber i varehandelen har ikke rettigheter etter tariffavtalen, og taper både inntekt og pensjon. Meld deg inn, eller rekrutter et nytt medlem til å være med å dytte i riktig retning for kvinner i varehandelen.

Les hele notatet her:

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?