LOs streikevakter forsikret i VÅR

Forsikringsdekning ved arbeidskonflikt Etter avtale med Vår bank og forsikring kan vi nå bekrefte at LO fritidsulykkeforsikring gjelder for våre medlemmer som er rammet av konflikten mellom LO og NHO, sier Hovedkasserer i LO, Bente Halvorsen.

Forsikringsdekning ved arbeidskonflikt

Etter avtale med Vår bank og forsikring kan vi nå bekrefte at LOs fritidsulykkeforsikring gjelder for våre medlemmer som er rammet av konflikten mellom LO og NHO, sier Hovedkasserer i LO, Bente Halvorsen.

Dette medfører at også medlemmer som er aktive som streikevakter eller i annen aktivitet under streiken er forsikringsmessig dekket av LOs fritidsulykkeforsikring. Forsikringsdekningen gjelder også på reise fra og til hjemstedet.

Når det gjelder medlemmer som er tatt ut i konflikt fra forbund som ikke har LO fritidsulykkeforsikring, har LO tegnet egen forsikring for disse med tilsvarende ytelser og vilkår som for LOs fritidsulykkeforsikring.

LOfavør Fritidsulykkeforsikring dekker ulykker i fritiden, og gjelder kun for LO-medlemmer. Forsikringen dekker både ved død og varig medisinsk invaliditet som følge av ulykke. LOfavør Fritidsulykkeforsikring gjelder fram til 67 år.

Erstatningsbeløp

  Medlem som har ektefelle, samboer eller livsarving

Enslig

medlem

Død Kr. 100 000,- Kr. 10 000,-
Invaliditet Kr. 150 000,- Kr. 150 000,-
Behandlingsutgifter Kr. 7 500,- Kr. 7 500,-
  1. Ved lavere invaliditetsgrad enn 100 prosent reduseres erstatningen forholdsmessig
  2. Ved behandlingsutgifter menes de utgifter til lege, tannlege og lignende som ikke dekkes av trygder eller fra annet hold

Kontakt også lokale tillitsvalgte for veiledning.

Forsikringen dekker

Deg som medlem

Ulykkesskader i fritiden som fører til varig medisinsk invaliditet eller død

Død som inntreffer inntil ett år etter skadetidspunktet

Utgifter til lege og tannlege etter ulykkeskade med inntil kr. 7.500,-

Behandling og opphold på private legevakter og klinikker, når dette er avtalt med VÅR bank og forsikring på forhånd

Noen begrensninger

Skader som er forårsaket ved utøvelse av risikoaktiviteter som for eksempel fjellklatring, boksing, deltakelse i bil- og motorbåtrace

Skader på grunn av deltakelse i organisert konkurranseidrett og bedriftsidrett

Skade som følge av å ha tatt sovemidler, smertestillende eller narkotiske midler

Ulykkesskader som skyldes grov uforstand i beruset tilstand

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?