Pensjon er systematisk urettferdig

HKs pensjonsrapport viser at dagens pensjonssystem øker forskjellene og er systematisk urettferdig.

Tenk deg at arbeidsgiveren din kunne velge om du skulle få feriepenger for hele lønnen din eller bare en del av den. Tenk deg videre at det stort sett var bedrifter med høyt lønnsnivå som valgte å gi de ansatte feriepenger for all lønn. Ville du ha syntes at det var et rettferdig system? Neppe.

Både feriepenger og tjenestepensjon er utsatt lønn. Arbeidsgiver er pålagt å sette av penger til både tjenestepensjon og feriepenger i tillegg til den lønnen du mottar hver måned, og du mottar begge deler en stund etter at pengene ble avsatt.

Alle tar for gitt at feriepengene skal beregnes av all ordinær lønn de har mottatt. Dette fremgår også av ferieloven. Slik er det imidlertid ikke for tjenestepensjon i privat sektor. Alle bedrifter er pålagt å spare til pensjon for sine ansatte gjennom en tjenestepensjonsordning. Bedriftene kan velge mellom ulike typer ordninger, og de aller fleste har opprettet en såkalt innskuddspensjonsordning. I en slik ordning betaler bedriften en viss prosent av lønn inn til et forsikringsselskap, og de ansattes alderspensjon fra ordningen avhenger av hvor mange penger som har blitt innbetalt og hvilken avkastning de får på pensjonsmidlene. Bedriften kan imidlertid velge å ikke innbetale til pensjon for de første cirka 100.000 kronene du tjener, som er grunnbeløpet i folketrygden. Dermed gir en årslønn på 409.000 kroner bare pensjonsopptjening for om lag tre fjerdedeler av lønnen din. 409.000 kroner er snittlønna for folk som jobber i detaljhandel i Norge.

– For dem som tjener minst, betyr hver inntjente krone masse. Derfor er innskudd fra 1G veldig urettferdig for alle som har lav lønn i Norge. De som har lavest inntekt, har også sjeldnere sparing fra første krone, sier Bjørn Mietinen, 1. nestleder i HK i Norge.

Les hele rapporten her.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?