Hvilke regler gjelder for lønn og arbeidsvilkår i påsken?

Mange har lang påskefri, men har du egentlig krav på fri utover helligdagene? Og hva med rett til ekstra lønn dersom du jobber i påsken? 

Du har i utgangspunktet krav på fri på søndager og helligdager som er såkalte røde dager. Mandag og tirsdag mellom palmesøndag og skjærtorsdag regnes som vanlige arbeidsdager. Skal du jobbe disse dagene har du ikke krav på fri eller ekstra betaling. Det gjelder også onsdagen fram til klokken 18.00.    

Hva har du krav på hvis du har tariffavtale?

Tariffavtaler gir rettigheter utover det lover og forskrifter gir deg rett til. Mange av HKs medlemmer har tariffavtale.

  • Du skal ha lønn selv om du har fri. Dersom helligdagene i påsken kommer på dager hvor du normalt skulle ha jobbet, skal du ha lønn for disse. Hvis du for eksempel står oppført i arbeidsplanen på torsdager i partallsuker, og skjærtorsdag er i en partallsuke, skal du ha lønn for denne dagen selv om butikken er stengt. Denne rettigheten gjelder for alle, uavhengig av om du jobber heltid eller deltid eller om du er ekstrahjelp. 
  • Ekstra betaling når du jobber. Dersom du faktisk jobber på helligdagene i påsken, skal du ha ekstra betalt for det. Hvor mye kommer an på hvilken tariffavtale som gjelder på din arbeidsplass. Dersom det er avtalen mellom HK og Virke skal du ha 110 kroner per time. Dersom det er avtalen mellom HK og NHO skal du ha 100 prosent tillegg (dobbel timelønn). Dersom det er en av de andre tariffavtalene til HK som gjelder på din arbeidsplass, så finner du de her.
    Dersom det ikke er tariffavtale på din arbeidsplass, har du kun krav på 40 prosent i overtidsbetaling for søndagsarbeid.
  • Mange har fri med lønn på påskeaften. Påskeaften er i utgangspunktet definert som vanlig lørdag, men i mange av HKs tariffavtaler er den definert som lønnet fridag. De mest aktuelle er Landsoverenskomsten med Virke og Butikk- og Handelsoverenskomsten med NHO. Med andre ord; Hvis din tariffavtale gir deg fri på påskeaften, og det er din jobblørdag, har du fri uten trekk i lønn.

Det finnes unntak for disse reglene der «bedriftsmessige hensyn» tilsier det.

Hva har du krav på hvis du ikke har tariffavtale?

Dersom du ikke har tariffavtale, så er dine rettigheter begrenset til det som står i lover og forskrifter. Du har ikke krav på de fordelene som kommer av våre tariffavtaler.

Det er arbeidsmiljøloven og lov om helligdagsfred som regulerer arbeidstid og åpningstider i påsken.

  • Jobbe onsdagen før påsken. Du skal i utgangspunktet ha fri fra klokka 18 onsdagen før skjærtorsdag, men kan jobbe etter klokken 18.00 hvis «arbeidets art» gjør dette nødvendig. Butikker kan for eksempel holde åpent helt fram til midnatt dagen før en helligdag.
  • Jobbe på Påskeaften. Påskeaften er definert som en vanlig lørdag, og det utbetales lønn deretter med mindre arbeidsavtalen eller tariffavtalen sier noe annet. Arbeid etter klokken 18.00 på påskeaften regnes som søndagsarbeid, og du skal få betalt deretter. Slikt arbeid er bare lov hvis arbeidets art gjør det nødvendig.
  • Krav på ekstra betaling. Du har kun krav på 40 prosent i overtidsbetaling for søndagsarbeid.

Hvilken tariffavtale gjelder for deg?

For å vite hva du har krav på, bør du vite hvilken tariffavtale som gjelder for deg. Det finner du ut her eller ved å logge inn på «Min side».

Du kan også ta kontakt med din tillitsvalgt, HK i din region eller Sidsel, vår chatbot.

Er du ikke medlem i HK? Det lønner seg å være organisert.

Her kan du lese om fordelene ved å være medlem og melde deg inn.

Snarveier

Kontigent

Hvem kan bli medlem i HK?

Rådgivning og juridisk hjelp

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?