Februar-tillegget er klart!

Februar-tillegget er klart. Nå er Virke og HK Norge enige om lønnsgarantien gjeldende fra 1. febrbuar 2023

HK Norge og Virke er nå enige om lønnsgarantien gjeldende fra 1. februar 2023. Lønnstrinn 6 i Landsoverenskomsten og Kontoroverenskomsten, samt lønnstrinn 4 i Reiselivsavtalen heves med 8 kroner per time.

Årets tillegg utgjør kr 1300 i måneden.

Garantitilleggene gis hvert år i henhold til lønnsgarantiordningen i Landsoverenskomsten HK-Virke. Den skal sikre at overenskomstens høyeste minstelønnssats (trinn 6 – Reiselivsavtalen trinn 4) målt pr. 01.02. ikke skal være for lav sammenlignet med gjennomsnittslønnen på tariffområdet.

LOs representantskap vedtok på representantskapsmøtet 22. februar som hovedkrav økt kjøpekraft gjennom generelle tillegg og heving av overenskomstenes lønnssatser. Det ble også vedtatt at garantiordningene må videreføres og lokale forhandlinger må være reelle.

27. mars møtes LO og NHO til årets lønnsoppgjør, da skal det kun forhandles om lønn. Slik bestemmes den nye lønna di. Les mer her

18. april 2023: Mellomoppgjør mellom LO/YS og Virke

Forhandlingene foregår 18. – 20. april. Alternative datoer for oppgjøret, dersom det blir forsinkelser i oppgjøret for Frontfaget, er 26.-27. april.

Les mer om vårens lønnsoppgjør Her

Konkurs i AOF Norge

Studieforbundet AOF Norge har begjært seg selv konkurs, og 80 ansatte står nå uten arbeid….

Read More
Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?