I dag starter vårens lønnsoppgjør

Forbundsleder i HK Norge, Christopher Beckham, og LO-leder, Peggy Hessen Følsvik

I dag starter de såkalte frontfagsforhandlingene, mellom LO og NHO. Dette markerer starten på lønnsoppgjøret 2023. Nå kjemper LO for at vi, arbeidstakere, skal sikres økt kjøpekraft!

Frontfaget er konkurranseutsatt industri, som partene i arbeidslivet er enige om at skal forhandle først i oppgjørene. Resultatet av disse forhandlingene lager en norm som alle andre områder skal følge i påfølgende forhandlinger. Resultatet i frontfagsforhandlingene har derfor stor betydning for hvordan lønnstillegg ditt kan bli.

I dag møtes forhandlingsdelegasjonen fra LO og NHO for å starte frontfagsforhandlingene. Det er satt av tid fra 27. mars – 30. mars. Dersom partene ikke blir enige innen firsten, blir det megling hos Riksmekler 14. – 15. april.

Lønnsoppgjøret i 2023 er et såkalt mellomoppgjør, som betyr at det kun forhandles om lønn i dette oppgjøret. Annethvert år er det hovedoppgjør og mellomoppgjør, og det er kun i hovedoppgjør det forhandles om andre ting enn lønnen.

For neste år er prisveksten anslått til 4,8 prosent, mens lønnsveksten hos handelspartnerne er anslått til 5,4 prosent. 

Hva vårt krav i årets lønnsoppgjør?


Lønnsoppgjøret handler om at vi skal ha vår del av kaka! Vi jobber ikke for at arbeidsgiverne skal legge all verdiskapingen i madrassen heller, sa LO-leder Peggy Hessen Følsvik under LOs representantskapsmøte før årets tariffoppgjør.


I år er det vår oppgave som tillitsvalgte å sørge for en rettferdig lønnspolitikk, at likelønn prioriteres og at vi skal ha et høyt lavlønnstillegg for å utjevne forskjeller, sier forbundsleder i HK Norge, Christopher Beckham.


“Hovedkravet for lønn er å sikre lønnstakernes andel av verdiskapingen og økt kjøpekraft gjennom generelle tillegg og heving av overenskomstenes lønnssatser. Gjennom kravene vil vi sikre en solidarisk og rettferdig lønnspolitikk ved å prioritere likelønn og motvirke lavlønn. Garantiordningene må videreføres. Lokale forhandlinger må være reelle.”

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?