Når mangfold ikke bare skal være tall.

HK Norge har sammen med forfatter og samfunnsdebattant Loveleen Rihel Brenna jobbet gjennom hele hennes kurs i Mangsfoldsledelse.

Kort beskrevet handler dette om ledelsesstrategi for mangfold i organisasjoner og institusjoner. Utgangspunktet skal være at mangfold er positivt. Det gjør arbeidsplassen til et bedre sted å være. HK har nå gjennomført et bedriftskurs i mangfoldsledelse, et modulbasert kurs for alle ledere i HK , samt hovedtillitsvalgt og hovedverneombud.

Loveleen Brenna er foredragsholder, og jobber med lederopplæring.

Mangfoldsledelse handler om ikke å gjøre dette kun til kvotering og tall sier Brenna.

Hun er også opptatt av at mangfold i en organisasjon må være en utvidet forståelse.

Mangfold er flere ting. Det handler om å inkludere minoriteter og de med flerkulturell bakgrunn, men det handler om også LHBT, eller at vi har mangfold i alder på ansatte sier Brenna.

27% av befolkningen i Norge har minoritetsbakgrunn, og dette tallet har ikke regnet med antallet ukrainske flyktninger som har kommet til Norge. I tillegg til at det er viktig å inkludere denne delen av befolkningen så gjør det også samfunnet bedre.

Forskning viser at hetereogene grupper får opp flere forslag og er dyktigere på kreativ problemsløsning enn homogene grupper.

Jeg er spesielt glad for at HK Norge er med på dette. De er de første i fagbevegelsen som gjør dette, det betyr noe sier Brenna.

Vil du vite mer?

Loveleen Brenna sin bok om mangfoldsledelse.

Eller Imdi sine ressursside om mangfoldsledelse.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?