Regler for arbeid i påsken

Ikke alle kan ta påskeferie. HK har utarbeidet et hefte om regler for arbeid i påsken.

Har du fri på påskeaften?


I noen tariffavtaler er det tatt inn bestemmelser om at påskeaften er en fridag. De mest aktuelle er Landsoverenskomsten med Virke, og Butikk- og Handelsoverenskomsten med NHO.


I noen bedrifter gjelder «bedriftsmessige hensyn» og det er nødvendig å holde hjulene i gang.

Hvis din tariffavtale gir deg fri på påskeaften, og det er din jobblørdag, har du fri uten trekk i lønn.

Sjekk om du har fri på påskeaften!

Hva er bedriftsmessige hensyn?

Salg og omsetning er ikke bedriftsmessige hensyn.


Butikker i kjøpesentre som er kontraktsmessig forpliktet til å følge kjøpesenterets åpningstider og som ikke kan forhandle bort klausulen om å følge senterets åpningstider, vil kunne påberope seg å holde åpent av bedriftsmessige hensyn.

Erfaringsmessig vil dette særlig gjelde mindre butikker. Større butikker ordner dette greit.

For å unngå tvister i kjøpesentre, anbefale vi å planlegge bemanningen i god tid før påske. Stikkordene er forhandlinger, frivillighet og samarbeid.

Hva skal du ha for påskeaften?

Velger du likevel å jobbe denne fridagen, må du på forhånd avtale hva du skal ha i tillegg til den ordinære lønna. HK anbefaler at tillitsvalgte avtaler dette med arbeidsgiver.


Er du omfattet av Handelsoverenskomsten skal du ha minst 100% tillegg per time hele døgnet.


Hvis påskeaften er din jobbelørdag, og du ut fra ovenstående regler har rett på fri, skal du ha lønn selv om du tar fri.

Unntak


Butikker skal normalt være stengt på bevegelige helligdager, men butikker (utsalgsteder) som er listet opp i Helligdagsfredloven § 5, kan holde åpent alle helligdager.


– Kiosk og dagligvare som har samlet salgsflate under 100 kvm
– Utsalgssteder som i det vensentlige selger blomster, planter og andre hageartikler

Bli medlem i dag

Det er de organiserte og fagbevegelsen som har skapt verdens beste arbeidsliv. Bli med på laget du også!

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?