Brudd i forhandlingene mellom HK Norge og MBL

Forhandlingene mellom HK Norge og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) har endt i brudd.

Partene klarte ikke å komme til enighet om de sentrale spørsmålene i årets hovedoppgjør, og saken går nå til riksmekler. Forhandlingsleder Lena Reitan, 2. nestleder i HK Norge, uttrykker skuffelse over situasjonen.

Vi ser rødt når fagforbund utenfor LO blir tilbudt flere kroner enn våre medlemmer, sier Reitan.

– Vi aksepterer ikke MBLs begrunnelse, som i realiteten er forfordeling av et forbund over et annet. Denne logikken må vi ha hjelp fra Riksmekler til å forstå, fortsetter Reitan

HK Norge har hatt en god dialog med MBL gjennom årene, men årets forhandlinger har vist seg å være spesielt utfordrende. Til tross for at HK Norge har spilt med åpne kort og fremmet forutsigbare krav, ble disse ikke imøtekommet av MBL.

HK Norges forhandlingsdelegasjon i forhandlingene med MBL

Vi hadde forventet at arbeidsgivere med en så lang tradisjon for samarbeid med fagbevegelsen ville forstå viktigheten av å fordele rettferdig, sier Lena Reitan

Bakgrunnen for bruddet er det såkalte justeringstillegget, et tillegg som avsettes per årsverk for medlemmer omfattet av Medieoverenskomsten og fordeles lokalt. Dette gir HK-tillitsvalgte mulighet til å forhandle om fordeling av tillegg til lavlønte og ansatte som ikke har fått lønnsmessig uttelling for sin realkompetanse.

Dette justeringstillegget har i mange år blitt gitt så og si likt til HK Norge og andre forbund i tariffområdet, men denne gangen ble det forsøkt justert ulikt i HK Norges disfavør, Avslutter hun

Hva skjer nå?

Riksmekler vil nå sette en dato for mekling. Dersom partene ikke blir enige hos riksmekler, kan det bli streik. HK Norge vil fortsette å informere medlemmene og tillitsvalgte om utviklingen.

Viktige tiltak for medlemmer og tillitsvalgte:

  1. Følg med på HK Norges nettside og Facebook-side for oppdateringer.
  2. Forbered dere på muligheten for streik ved å holde kontakt med lokale tillitsvalgte.
  3. Opporganiser på din arbeidsplass. Flere medlemmer gir bedre forhandlingsposisjon!

For mer informasjon om tariffoppgjøret og veien videre, følg med på HK.no

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?