Enighet mellom MBL og HK Norge før meklingen startet

Forhandlingene mellom Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og HK Norge har ført fram til en enighet, før meklingen startet. Dette er et positivt utfall for alle involverte parter.

Lena Reitan, forhandlingsleder og 2. nestleder i HK Norge, uttaler seg med tilfredshet over resultatet.

Vi ble enige om at det var lurt å møtes før mekling, og vi klarte å finne sammen og bli enige, sier Reitan.

 – Dette er et resultat forhandlingsdelegasjonen føler er godt nok til at det kan legges frem for medlemmene i uravstemning, fortsetter hun

HK Norges forhandlingsdelegasjon i forhandlingene med MBL

Forhandlingene har vært krevende, spesielt med tanke på prinsipiell uenighet som HK Norge har hatt med MBL. Reitan understreker at det har vært viktig for HK Norge å bli hørt på disse punktene. LES BAKGRUNN FOR BRUDD

Prinsipiell uenighet ved brudd er noe vi har opplevd tidligere, men denne gangen føler vi at våre bekymringer har blitt tatt på alvor. Det er vi glade for, sier Lena Reitan

–  Dette resultatet viser at HK Norge aldri gir seg uten kamp – og denne gangen vant vi. avslutter hun.

Enigheten innebærer et generelt lønnstillegg på 7 kroner per time fra 1. april 2024, og en justering av garantilønnssatser med 4,7%. Matpengesatsen økes til 107 kroner, og det avsettes 7700 kroner per årsverk til lokale forhandlinger. Tillegget gis med virkning fra 01.04.2024. Hvis partene ikke blir enige om fordelingen, fordeles summen likt på medlemmene.

Videre kommer det inn i Medieoverenskomsten en presisering om Hovedavtalen i forbindelse med hjemmekontor, og i protokollen om partenes forpliktelser i neste tariffperiode om tiltak som fremmer kompetanseutvikling i mediebedriftene

Uravstemning

Nå er det medlemmene som skal stemme JA eller NEI til resultatet av forhandlingene. Hvis flertallet stemmer  JA, vil betingelsene bli gjeldende. Hvis flertallet stemmer  NEI må partene til riksmekler først. Hvis man heller ikke blir enige hos riksmekler, blir det streik. HK Norge oppfordrer nå sine medlemmer til å stemme over resultatet.

Meklingsresultatet vil nå bli sendt ut til elektronisk uravstemning blant medlemmene. Forhandlingsutvalget anbefaler medlemmene å stemme ja til resultatet.

Alle medlemmer må nå lese uravstemningsinformasjonen HK sender ut, og svare ja eller nei til resultatet. Stemmefrist vil framgå av materiellet. For mer informasjon om tariffoppgjøret og veien videre, følg med på HK.no.

Medlemmene vil motta nødvendig informasjon og stemmemateriell via SMS og/eller e-post.

LES MER OM GANGEN I ET TARIFFOPPGJØR

Veien videre

De sentrale forhandlingene er avsluttet, men det er fortsatt muligheter for lokale lønnsforhandlinger. HK Norge oppfordrer tillitsvalgte til å forberede seg på lokale forhandlinger, og samarbeide godt med medlemmene lokalt.

LES MER OM LOKALE FORHANDLINGER

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?