Meklingen mellom NHO Service og Handel og HK Norge starter 

Meklingen mellom HK Norge og arbeidsgiverorganisasjonen NHO SH starter i dag tirsdag 11. juni kl. 12.00.  

Hvis NHO SH og HK Norge ikke blir enige om en løsning før midnatt natt til 13. juni, blir det streik. Det er imidlertid viktig å være oppmerksom på at det ofte mekles utover fristen ved midnatt.  

Under meklingen er det kun Riksmekler som kan uttale seg i mediene om hva som foregår. Og deltakerne har taushetsplikt om hva som foregår under meklingen. HK Norge kan derfor ikke sende ut informasjon om resultatet før alt er helt klart. Vi håper medlemmer har forståelse for at det kan forekomme spekulasjoner i media før resultatet er helt klart. 

HK Norge vil sende ut informasjon til medlemmer som er omfattet av meklingen, og vil oppdaterer på hjemmesida og på Facebook, så snart det foreligger en avklaring. 

Informasjon har blitt sendt ut til tillitsvalgte og medlemmer innen berørte områder.

Er du medlem eller tillitsvalgt innenfor dette forhandlingsområdet:

  1. Oppdater din kontaktinfo på Min Side

SPØRSMÅL OG SVAR

Hvordan vet jeg om jeg er tatt ut i streik?

Du vil få beskjed direkte hvis du er tatt ut i streik. Har du ikke mottatt slik beskjed, skal du møte på arbeid som normalt. Vanligvis er det bare en del av medlemmene som tas ut i første runde. Din lokale fagforening har full oversikt, og du kan også kontakte din nærmeste tillitsvalgte for informasjon.

Hva gjør jeg dersom jeg blir tatt ut i streik?

Blir du tatt ut i streik, må du regne med å stå streikevakt. Streikevaktlister utarbeides lokalt av fagforeningen. Det er viktig å delta på alle møter som fagforeningen innkaller til, da en streik krever at alle bidrar for å være mest mulig effektiv.

Får jeg lønn under streik?

Du mottar ikke lønn under streik, men streikebidrag fra HK Norge. Du får lønn til og med siste arbeidsdag før streiken starter. Dersom lønningskontoret ikke rekker å trekke deg for streikedagene, vil dette bli justert etter streiken er avviklet. Streikebidraget fastsettes av Forbundsstyret i HK Norge og er skattefritt.

Jeg har vært i streik – hvordan får jeg streikebidrag?

Utbetaling av streikebidrag skjer i henhold til HK Norges retningslinjer for stønad under arbeidsstans. Fagforeningene registrerer og følger opp hvilken streikestøtte hvert medlem skal ha. Etter godkjenning blir streikebidraget utbetalt via nettbank hver 14. dag. Sørg for at kontonummeret ditt er riktig registrert.

Kan jeg avvikle ferie når det er streik?

Du kan avvikle ferie hvis den er avtalt før streiken ble varslet. Det er ikke tillatt å flytte ferie eller avvikle ikke-fastlagt ferie under streiken. De som er på ferie når streiken starter, vil bli tatt ut i streik første arbeidsdag etter ferien.

Kan jeg ta avspasering?

Nei, du kan ikke ta ut avspasering under streiken, selv om den er avtalt på forhånd.

Hva beregnes streikebidraget av?

Forbundsstyret i HK Norge fastsetter størrelsen på streikebidraget. Du vil få beskjed om beløpet dersom du tas ut i streik.

Hvordan forholder jeg meg når andre medlemmer i HK Norge er tatt ut i streik?

Hvis kolleger fra samme forbund er tatt ut i streik på din arbeidsplass, bør du kontakte din tillitsvalgte for å forsikre deg om at du ikke er tatt ut. Du skal utføre dine normale arbeidsoppgaver og ikke overta oppgaver fra streikende kolleger. Arbeidsgiver kan ikke pålegge deg dette. Meld fra til din tillitsvalgte hvis du observerer streikebryteri.

Hvordan forholder jeg meg når medlemmer i andre forbund er tatt ut i streik?

Unngå å gjøre noe som kan oppfattes som streikebryteri eller motarbeiding av streiken. Din lokale fagforening har ansvar for å informere og veilede medlemmene i HK Norge.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?